MERIDIÁNOVÉ TRÉNINGY V Banskej Bystrici

Pre účasť na tréningoch nie sú potrebné žiadne predbežné znalosti. Tréningy energetiky podľa starých tradícií v pôvodnom zmysle nie sú založené na teóriách. Na východe žili praktici. Západ sa utopil v teóriách.

Meridián je predovšetkým stav človeka. To budeme trénovať  v syntéze čínskeho qikung, západného fyzického trénovania a indo - árijskej hatha yogy.

Tieto tri systémy zladil do jednotného systému profesor Lenský ako trénovanie budúceho tisícročia.

Na tréning  budem používať  vlastné telo, vnímavosť, gumené expandre a podložky na cvičenie

Výsledkom trénovania meridiánov na prekážkach  je :

  • Zvýšená adaptabila na záťaž
  • Optimálny nervovosvalový  tonus počas celého dňa
  • Objavenie doplnkovej energie
  • Vyrovnaná psychika
  • Vnímanie čistých pozitívnych emócií
  • Riadenie fyziológie
  • Spomalenie procesov strarnutia

 

Maximálny počet účastníkov: 15 osôb

Je potrebné registrovať sa vopred na tréning

Trvanie tréningu: 60. min.

Cena tréningu: 10€

Miesto tréningov: upresní sa

Harmonogram tréningov : február  - december /mimo mesiaca august/  2020  raz týždenne

 

 

Systém Talgar nie je ďalším z mnohých existujúcich moderných štýlov a škôl súčasnosti. Znamená absolútne nový prístup, návrat k prapôvodným zdrojom – reálnej práci s potenciálnou energiou človeka. Tréningy a kurzy nie sú ovplyvnené intelektom západu, uskutočňujú sa podľa prastarých princípov árijských véd a neskorších taoistických princípov. Zároveň ide o revolučne novú metódu prístupu k človeku, zohľadňujúc osobitosti súčasného človeka. Od doby vzniku yogy a qikung sa zmenilo prostredie človeka, vlastnosti vody, vzduchu, potravín a samotného umu človeka a jeho energetických polí. To zohľadňuje systém Talgar a slúži na rozvoj adaptácie na súčasné životné  podmienky. Nástrojmi prerodu človeka  sú v systéme Talgar: yoga, qikung,  taichi štýlu  Daná, meridiánové posiľnovanie s energiou Qi, masáže, práca so zvukovými misami, meditácie. Každá z praktík má svoj osobitný a nenahraditeľný prínos pre človeka. Výuka sa uskutočňuje  ako ročný kurz Yogy a qikung Talgar, tréningy yogy, tréningy pranajámy, tréningy posilňovania s QI, workshopy a semináre yogy, letné tábory Mai Ram yogy v prírode. Ponúkame programy tréningové, regeneračné antistresové s exkluzívnou metodikou starostlivosti o telo a ducha pre psychicky preťažených ľudí. Ďalej výcvikové kurzy podľa aktuálnej ponuky v oblasti masáží, terapeutických postupov východného smeru a používania tibetských  zvukových mís. Autorom systému Talgar, ktorý je syntézou východných štýlov kultivácie človeka je profesor Vasilij Lenský, v kláštoroch známy ako Don Men. Jeho nepriamym žiakom som od roku 2000 a priamym od roku 2004.

KORENE YOGY TAICHI A QIKUNG

Umenie TALGAR v podobe TAIICHI DANÁ, VEDSKEJ YOGY alebo MERIDIÁNOVÉHO QIKUNG, slúžia kultivácii životnej energie - Qi a schopnosti ju zdokonaľovať – gong. Rozvíjanie doplnkovej energie qi, ki, vjány, z potenciálneho stavu do stavu realizácie začína z jemného a pomalého osvojovania si novej vlastnosti vedomia, ktorou je prijímanie vlastných hmatových vnemov. Ako narastá intenzita prejavenia sa Qi, narastá aj dynamika tréningov.
Bázou qikung je hľadanie a objavovanie príjemného pocitu potešenia a jeho rozvinutie do maximálnej možnej miery. Touto energiou prejavujúcou sa príjemnými pocitmi následne v rôznych charakteroch prenikáme do hĺbky organizmu, potom premývame celé telo, vnútorné orgány až do kostí a do každej bunky. Pocitmy príjemnosti - energiou Qi spájame celé telo do jednoty. Prehmatávaním, vnútorným kĺzaním, prenikaním do hĺbky organizmu sa vytvára telo pocitov. Telo pocitov rozvíjame vo viacerých charakteroch, v súlade s meridiánovým systémom.
Pri praktikách taichi Daná vedieme príjemné pocity nájdené pri základnom qikung a rozlievame ich do celého tela. Pri tom najpodstatnejšia nie je technika tréningu, ale stav človeka. Na tréningoch sa adepti učia vchádzať do energetických stavov a nie napodobňovať pohyby, dýchanie alebo postupy učiteľa. Tréning qikung vychádza z podstaty, esencie života. To znamená z návratu k harmonickému striedaniu stavov tak, ako to učí všetky živé bytosti od ich narodenia príroda. Čínske príslovie hovorí: "Ak sa dvere pravidelne nepoužívajú, tak zhrdzavejú pánty". Práve asymetrické zablokovanie človeka v niektorej z funkčných fáz býva príčinou degradácie človeka súčasnosti, vo väčšej miere ako kedykoľvek predtým v histórii ľudstva.

Yoga v duchu Talgar rozširuje životný priestor človeka, všetkých jeho funkcií. Pránayáma rozširuje amplitúdu životného priestoru. Ásany sú slúžením slasti – oduševnením celého organizmu. Opis ásany slúži iba pre orientáciu, nie pre mechanické vykonávanie. Pri tréningoch sa vyhýbame svalovej gymnastike. Sval pri tréningoch nie je vykonávateľom pohybov, asán, ale je SLUHOM. Nepohybujeme sa svojou vôľou, úsilím. Do pozície nás má právo “ťahať” iba pocit oduševnenia – vjány a prány.

Pri tréningoch si osvojuje umenie VCHÁDZAŤ DO ENERGETICKÝCH STAVOV. Stimulácia pri tom vychádza zvnútra organizmu. Trénujúci pri tom sám seba delí na jednotlivé stavy, podobne ako sa štiepi atóm pri jadrovej reakcii. Objavuje sa pritom obrovské množstvo doplnkovej energie. Pri tréningoch sa telo pohybuje samé ako si želá podľa aktivity toho ktorého meridiánu. Pohyb môže byť rýchly, pomalý, plavný alebo prudký, v ľahu, stoji, v sede, alebo v dynamike. V prvom štádiu tréningov sa odstraňujú neduhy, problémy. Postupne sa zvyšuje životaschopnosť človeka, jeho odolnosť, adaptabilita.

Princípy tréningu:

Prvý princíp tréningu: Princíp potešenia

Každý pohyb sa uskutočňuje s pocitom radosti a potešenia, oduševnenia. Nevykonávajú sa mechaniké pohyby naučené kopírovaním. Pohyby sa od začiatku vykonávajú v prepojení na vnútorné prostredie. Na rozdiel od komerčne vyučovaných štýlov qikung, kde sa adepti učia napodobňovaním, a memorujú si formy kopírovaním vonkajších pohybov. Oduševnenie svalov, šliach a vnútorných orgánov je nástrojom na ovplyvnenie silových spojení medzi bunkami.

Druhé pravidlo: Vnímanie Teraz a Tu

Znamená bezprostredné vnímanie telom bez spoluúčasti umu. Trénujúci čerpá novú energiu v momente, bez potreby času a priestoru.

Tretie pravidlo: Princíp polarizácie

Sú dve opozičné fázy, majú po dve variácie a meridiánových fáz je 12. Každej zodpovedajú isté vlastnosti charakteru. Tieto zafarbenia, emocionálne tonálnosti, sprevádzajú samotný tréning. Ten nie je len o pozíciách a pohyboch, ale takisto aj o charakteroch emócií, ktoré sa pri tom objavujú a udržujú.

Štvrté pravidlo: Princíp neaktivity

Je to konanie bez úmyslu, plánovania alebo používania úsilia. Telo sa pohybuje ako voda, ktorá tečie voľne bez obmedzení a obchádza prekážky, na ktoré naráža. Pohyby vedie vnútorné pociťovanie energie.

CIELE YOGY TAICHI DANÁ A QIKUNG:

Rezultátom harmonického rozvíjania Qi je zdravie a pružnosť ako telesná, tak aj duševná. Tréning je profylaktkou aj terapiou pôsobenia negatívneho stresu. Je nástrojom pretavia "jedu" v "nektár".
Pohyby tela sú vyjadrením vnútornej konfigurácie. Mnohí však začínajú opačne, pohybmi tela. Človek sa takto zaoberá vnútorne prázdnym pohybom. Na východe boli rozvinuté bojové umenia, školy yógy, meditácie, rôzne postupy sebaregulácie, zodpovedajúce zákonom mnohopolárnosti. Slúžili ako prostriedky na získanie doplnkových vlastností: energie Qi alebo KI, vjány, prány, apány, samány, meridiánov, kundalíny, satori…
Dosiahnuť výsledky východného typu západnými lineárnymi metódami nie je možné. Pri tréningu východným spôsobom je možné riešiť problémy smerom zvnútra, rozšírením vnútorných hraníc, zapnutím adaptačných mechanizmov na vonkajšiu zmenu. Jedným zo spôsobov vnútornej reorganizácie je cesta Yógy, inou je cesta Taichi Daná a Qikung, každá má svoje výhody. Vždy však ide o vytváranie nových vnútorných vzťahov a rozvíjanie nových super-vlastností organizmu človeka.
Žijúcom majstrom Daná je profesor Lenský, autor školy mnohopolárnosti Talgar. Robert Urgela Qikung a Taichi Daná študuje od roku 2004.
ČÍM je systém Talgar najviac charakteristický: Návratom k prírode, harmonickosti a jednote všetkých fáz na mnohopolárnom princípe
· Realizácia človeka z potencie nerozvinutého semiačka na skutočnéh, úplného človeka
· Umenie zapínania energetických fáz 6 dvojíc po spriaznených skupinách -12 fáz v harmonickom slede
· Majstrovstvo zapínania stimulátorov v pohybe, nachádzajúc zdroj – meridián, ktorý rozlievame súčasne a všade do celého tela · Taichi Daná nemá pevné, nemenné formy, vonkajší súper nie je v ňom zaujímavý, trénuje sa vňom reálna konkrétna životná energia bez ezoterických abstrakcií.

VÝHODY TRÉNOVANIA SYSTÉMU TALGAR:

· ZDRAVIE - Organizmus človeka je založený na mnohopolárnych princípoch jednoty. Ochorenia sú symptómom narušenia jednoty. Taichi Daná obnovuje potlačenú jednotu organizmu a posilňuje tým zdravie.

· MLADOSŤ: Jednota je založená v mladom organizme dieťaťa a potláča sa rastom.
Taichi svojim princípom zjednocovania omladzuje a pomáha zachovávať mladosť.

· ADAPTÁCIA: Taichi umožňuje rozvinúť adaptačné schopnosti a modifikovať sám seba pri zmene vonkajších podmienok.

· KOMPENZÁCIA: Taichi Daná umožňuje zharmonizovať sociálnu sféru človeka so zákonmi prírody. Kompenzuje jednostrannosť celodenného fungovania človeka. Pôsobí na charakter jeho psychiky a rozvíja deficitné funkcie fyziológie.

· EMÓCIE Taichi rozvíja vlastnosti orgánov priameho prijímania a oživuje emócie.

· Systém Talgar je yogou, taichi, qikungom „starých čias“ ktorý zachováva Jednotu. Trénujúci nedelí  okolie na priateľov a nepriateľov, dobrých a zlých. Nepomôže získať prevahu, poraziť súpera, dominovať nad nepriateľom. Pomáha k tomu aby sme nepotrebovali prevahu na iným získavať, porážať súperov, alebo dominovať nad nepriateľom. Dovoľuje aby sme sa samy a svet sa okolo nás zmenil tak, aby už nebolo nepriateľov a súperov.

7 Pilierov vnútornej práce

Zušľachťovanie vnútornej energie
Systém Talgar je komplexným, celostným systémom. Je praktikou ducha, tela a mysle človeka na mnohopolárnom základe. Znamená návrat ku koreňom, k pôvodnej podstate človeka. Princípy mnohopolárnosti sa nachádzali v indických, tibetských, čínskych, ťanšanských, altajských, japonských, kórejských... učeniach a praktikách o človeku. Systém Talgar je pre človeka zároveň novou nevyšliapanou cestou. Je esenciou všetkých funkčných systémov starého orientu v novom duchu, zohľadňujúc osobitosti človeka západného charakteru. Každý máme potenciálnu možnosť rozvinúť svoje vnútorné videnie, počutie, hmat, kinestetické vnímanie čuch a chuť. Je to 5 klasických prán doplnených o vnímanie pohybu organizmu. Rozvíjanie 6 druhov prán - ŠASTA TANMATRA je základom systému Talgar cestou Yogy, cestou Qikung a aj cestou Dynamického štlu Daná. Každý spôsobstimulácie má svoje nenahraditeľné výhody.Doplnková energia chi nemá farbu,chuť ani iné vlastnosti, podľa ktorých by sme ju vedeli rozlíšiť. Zafarbovačom energií sa stávajú pocity rozvinuté na našich existujúcich zmyslových analyzátoroch. Tie isté receptory, ktoré slúžia na vonkajšie vnímanie, môžu slúžiť aj na vnímanie vnútorné. Tréningom sa osvojuje vnímanie podnetov pochádzajúcich z vnútorného prostredia. Rozvíjaním nad rámec zaužívaného vnímania bez ohľadu na to, ktorým vstupom sa realizuje, vytvárame novú odozvu na neurónnom prostredí nášho mozgu. Odtiaľ vzniká spätná väzba do vonkajšieho sveta. Ide o formovanie energetického tela, tela jemnohmotnej tanmatry. Začne sa meniť držanie tela, vyrovnávajú sa vrásky, mení sa celý výzor človeka, fungovanie vnútorných orgánov, celej fyziológie a jeho psychoemocionálnej bázy.
Rozvíjaním potenciálnych energetických vlastností do reálnej podoby sa objavujú:
vnútorný hmat energia qi, vjány váju
dýchanie a vnútorný čuch, energia prána
vnútorný sluch - energia mantry
vnútorná chuť - udhana váju
vnútorný zrak - energetické videnie
kinestetické vnímanie - energetika telesnosti        

alternatívny intelekt 

Obrátením zmyslových receptorov do svojho vnútra sa Vnútorný Kozmos stáva zreteľným. V tréningu sa všetky analyzátory sumarizujú, čím sa zosilňuje stimulácia energetických procesov. V systéme Talgar sa stimulujú všetky naše potenciálne opory.

KINESTETICKĚ VNÍMANIE: je prvou oporou, telo je podmienkou rozvíjania nových vlastností

VNÚTORNÝ HMAT: znamená stimuláciu a rozvíjanie podkožného a svalového vnímania, čo sa nazýva KI, QI, VJÁNA, analógiou hmatu je vnímanie srdcového pulzu

VNÚTORNÝ ČUCH: je stimulácia analyzátorov čuchu, vytvárajúca PRÁNU, ide o samopociťovanie dýchacieho procesu

VNÚTORNÝ SLUCH: sa stimuluje prostredníctvom fyziologických zvukov vo vnútri tela mantrami

VNÚTORNÁ CHUŤ: znamená stimuláciu receptorov chuti nachádzajúcich sa v jazyku, priamym spôsobom. Tieto specifické pocity sa rozlievajú a vedú do celého tela. Je to spôsob stimulácie lymfatického a endokrinního systému

VNÚTORNÝ ZRAK: rôznym energetickým fázam zodpovedá rôzne nastavenie zraku, znamená stimuláciu vnútorných analyzátorov videnia

INTELEKT: tréningom nastáva formovanie nového intelektu, podvojné a lineárne myslenie sa začne meniť najprv na dialektické a postupne na cyklické, ktoré zodpovedá všetkým fázam energetického kolobehu.

Ďalej sa trénujú apána a samána, jemnohmotné energie trávenia a vylučovania.

Energetická sebamasáž vnútorných orgánov. Ukážka práce na pečeni.

8 MESAČNÝ KURZ YOGY A QIKUNG podľa pôvodných tradícií

Yoga Talgar Slovensko Ročný kurz

Letný tábor yogy a qikung Talgar Zaježová 2019

Práca s energiou vjány - podkožným cítením, pránou - vnímaním dýchacieho procesu...

Joga a Qikung systém Talgar - fragmenty z tréningov

Joga a Qikung systém Talgar - fragmenty z tréningov na letnom tábore 2018 s Robertom Urgelom

Meridiánový tréning princíp neaktivity