ZVUKOVO REOZNANČNÁ TERAPIA

Zvuk ako nástroj vchádzania do stavov, odpradávna používali rôzne národy sveta pre harmonizáciu, formovanie stavu človeka a liečenia. Okrem používania ľudského hlasu, mantrovania, modlitieb, alikvótneho spevu, používali  nástroje ako  gongy, zvony a zvukové misy.

REZONANCIA:

Latinské slovo resonare znamená spoločne chvieť. Toto slovo naplno vyjadruje podstatu fungovania zvukových mís. Proces chvenia čiastočiek rozozvučanej tibetskej misy je odovzdávané vzduchom šíriacimi sa vlnami  na organizmus človeka. Niektoré frekvencie sú pre sluchový aparát počuteľné. Je to zhruba do 20000 Hz. Frekvencie nad touto hranicou vnímame už bez sluchového aparátu, telesne a energeticky. Zvuková vlna prechádza cez pokožku, svaly, kosti, ktoré dobre vedú vlnenie do orgánov a buniek.

Tréningom sa postupne dostávame do harmonickej jednoty so zvukom. Aby zvuky tibetských mís, gongov alebo zvonov účinkovali nastavujeme sa na ne, zosúlaďujeme sa na ich zvuk a vibrácie, zosynchronizujeme sa s nimi.

Tibetské misy ODZRKADĽUJÚ NÁŠ VLASTNÝ STAV. Je potrebné sa s nimi, zosúladiť, naladiť sa na ne, rezonovať s nimi, dostať sa s nimi do jednoty. Vtedy vchádzame do zvuku, zvuk nás vťahuje do seba, telesnosť sa stráca a my sa stávame zvukom, vnímame ZVUK ZVUKU. Zvuková terapia dostáva do stavu synchronizácie naše fyzické, biologické a energetické telá. Zapája sa aj úroveň psychoemocionálneho tela.  

ALIKVÓTNE ZVUKY – SPRIEVODNÉ ZVUKY:

Tibetské misy  nevibrujú len na svojej základnej frekvencii. Svoj harmonizačný efekt majú predovšetkým vďaka ďalším sprievodným frekvenciám. Takto vzniká celé spektrum harmonických zvukov ktoré menia farbu základného zvuku misy. Okrem počuteľného sú medzi frekvenciami aj zvuky mimo počuteľného spektra. Tie vnímame svojim telom.

Tibetské zvukové misy sú starodávnym akusticko rezonančným nástrojom umožňujúcim pôsobiť na fyzický, energetický, fyziologický a psycho emocionálny stav človeka. Majú historické, kultúrne a spirituálne pozadie tibetského Buddhizmu. Zvukové misy sa používajú v alternatívnych terapiách,  relaxáciách, ozdravujúcich programoch ako aj pri rituáloch a obradoch. Ich rozozvučanie je sprevádzané bohatou škálou sprievodných zvukov, ktoré majú vplyv na ľudské telo, psychiku a energetiku a aj na prostredie človeka v ktorom sa nachádza. Výsledkom je harmonizácia organizmu, relaxácia, energetizácia a vyladenie organizmu človeka ktoré sa pod vplyvom nadmerného stresu a disharmonických vplyvov prostredia rozladilo. 

„Kúpanie“ sa vo vibráciách zvukových mís navodzuje pocit vnútornho mieru, pokoja a kľudu ktoré sa prenáša aj na prostredie vonkajšie. Rozuzľujú sa miesta vnútorného napätia. Adekvátne tomu sa rozuzľujú aj napätia spojené so sociálnymi situáciami. Človek pribudne vo vnútri aj vonku. Človek osviežený energiou zvukov bude schopný lepšie zvládať aj výzvy ktoré naňho kladie sociála sféra. Zlepší sa schopnosť koncentrácie smerom von. Vedomie človeka bude efektívnejšie zamerané na to s čím sa zaoberá. Objavia sa detaily a momenty ktoré do tej doby zostávali nepovšimnuté. Zlepší sa schopnosť akustického a zrakového vnímania a výberu potrebných informácií. Popri kultivácii poznávacej funkcie zvukové misy majú schopnosť oslobodiť človeka. Oslobodzujú ho od tých príčin ktoré bránili jeho ozdraveniu, ktoré potláčali jeho radostný stav, jeho jangové kvality ľahkosti tela, ducha a fyziológie.   

Na úvodnom kurze práce s tibetskými misami

ZOSTAVY NEPÁLSKYCH ZVUKOVÝCH MÍS

Zvukové misy ktoré sú uvedené  v katalógu nie je možné nájsť v predajniach s tibetskými zvukovými misami, ani v eshopoch na internete. V Európe doteraz neboli dostupné.

Katalóg  s prezentáciou mís pošlem na požiadanie.

KONZULTÁCIE K ZVUKOVÝM MISÁM, KURZY ZVUKOVEJ TERAPIE,  SEANSY, RELAXÁCIE , MANTRAYOGA, NIDRA YOGA

urgelar@gmail.com   0902810777

ÚČINKY ZVUKOVO REZONANČNEJ TERAPIE TIBETSKÝMI MISAMI:

• Uvoľnenie účinkov nazhromaždeného distresu a kompenzovanie rýchleho spôsobu života • Uvoľnenie pohybového aparátu, napätia svalstva • Harmonizácia tráviacich funkcií • Urýchlenie spomalenej krvnej a lymfatickej cirkulácie • Vyrovnanei psychiky • Posilnenie imunity • Zlepešenie dýchacieho aparátu • Zlepšenie schopnosti koncentrácie • Odstránenie bolestí hlavy • Zlepšenie práceschopnosti a odstránenie nadmernej vyčerpanosti • Urýchlenie detoxikácie • Spoznanie meditatívnych stavov...

KURZY ŠPECIALISTOV

KURZ TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

1. časť- Základy zvukovo-rezonančnej terapie

Tibetské zvukové misy sú starodávnym akusticko rezonančným nástrojom umožňujúcim pôsobiť na fyzický, energetický, fyziologický a psycho-emocionálny stav človeka.

Program úvodného kurzu je vhodný pre každého kto sa zaujíma o použitie zvukových mís v bežnom živote pre svoj osobný rast alebo vo svojej profesionálnej činnosti.

Náplňou kurzu sú základné postupy slúžiace na použitie zvukových mís na ozdravenie, relaxáciu, regeneráciu a meditatívne praktiky. Metodika je založená na nepálskom systéme terapie – zvukovými misami. Teória spája východné a západné koncepcie a pohľady na vibroakustické pôsobenie na človeka za účelom formovania jeho stavu a ozdravenia.

 

PROGRAM KURZU

              ZÁKLADNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI ZVUKOVÝCH MÍS

 • ZVUK a VIBRÁCIA, FREKVENCIA, HLASITOSŤ,REZONANCIA, RYTMUS
 • INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE POUŽÍVANIA ZVUKOVÝCH MÍS
 • DRUHY TIBETSKÝCH MÍS A ICH VLASTNOSTI
 • VÉDICKÁ KONCEPCIA ENERGETICKEJ ŠTRUKTÚRY ORGANIZMU
 • TECHIKA POUŽÍVANIA ZVUKOVÝCH MÍS
 • SPOSOBY ROZOZVUČANIA  MÍS A SILA ÚDEROV
 •  NÁVYKY POTREBNÉ PRI PRÁCI S MISOU
 • SAMOSTATNÉ PRAKTIKY SO ZVUKOVOU MISOU:
 • ZVUKY A MANTROVANIE
 • SEBAMASÁŽ ZVUKOVOU MISOU
 • INDIVIDUALNA PRÁCA S KLIENTOM
 • VYŠETRENIE STAVU KLIENTA ZVUKOVOU MISOU
 • SCHÉMY POSOBENIA ZVUKOM S DVOMA, TROMA A SIEDMIMY MISAMI
 • HARMONIZAČNÉ OŠETRENIE  AURY JEDNOU ZVUKOVOU MISOU
 • AKUSTICKÁ  ZVUKOVÁ TERAPIA S KONCENTRÁCIOU NA OHNISKOVÝ BOD 
 • REZONANČNÁ KONTAKNÁ ZVUKOVÁ MASÁŽ

 

TERMÍNY NA ROK 2020    

Budú uverejnené na stránke

MIESTO KONANIA: BANSKÁ BYSTRICA, štúdio Alishaba

CENA:180€

urgelar@gmail.com, 0902810777

Podrobné propozície kurzu sa nachádajú o sekciu nižšie

 KURZ TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY 

2. časť- TERAPIA ZVUKOM

Kurz terapie zvukovými misami poskytuje teoretické a praktické poznatky pre plnohodnotné používanie zvukových mís v prevencii, regenerácii a terapii zvukom. Obsahom kurzu je nácvik efektívnych ozdravných schém s podrobným ozrejmením detailov poskytnutia zvukovo rezonančnej procedúry podľa princípov himalájskych  zvukových praktík.

PROGRAM KURZU

 • Podrobná klasifikácia zvukových mís  a zostáv
 • Teória energetickej anatómie pre potreby zvukovej terapie
 • Základné pravidlá pri zvukovej terapii
 • PRAX
 • Individuálne praktiky so zvukovými misami: praktický nácvik
 • Zvuková terapia s 2 zvukovými misami v sede: schéma a postup
 • Zvuková terapia s 5 zvukovými misami v ľahu na chrbte: schéma a postup
 • Etapy terapie
 • Stavy súvisiace so zvukovým ošetrením
 • Kontaktná akusticko rezonančná zvuková terapia s 1 zvukovou misou v ľahu: schéma a postup
 • Akusticko rezonančná zvuková terapia s 5 zvukovými misami v ľahu na bruchu: schéma a postup- 1. schéma
 • Komplexná akusticko zvuková terapia so 14 misami: Zvukové kruhy, osmičky, trojuholníky, cik cak, hviezdy, techniky trenia, odvedenie zvuku, ...                                                                                        

Absolvent vzdelávacieho kurzu má uplatnenie v oblasti poskytovania ozdravných a welness programov, relaxačných a regeneračných služieb, masáží, programov na redukciu stresu, v poradenstve životného štýlu, zostavovaní a realizácii tréningového programu zdravých ľudí pre zlepšenie adaptačných procesov ich organizmu

 TERMÍNY NA ROK 2020:

budú uverejenené na stránke

MIESTO KONANIA: BANSKÁ BYSTRICA, štúdio Alishaba

Podmienkou účasti je  absolvovanie výukového programu KURZ TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY – úvod.

Kurzy vedie zakladateľ školy yogy, qikung, masáží a zvukovo rezonančnej terapie tibetskými zvukovými misami  Robert Urgela

Prihlásenie sa na kurzy: urgelar@gmail.com, 0902810777

Počet miest je limitovaný.

Propozície na vyžiadanie

AKO SI VYBRAT TIBETSKÉ MISY

V súčasnosti jestvuje možstvo tibetských mís, predovšetkým na ázijskom trhu.Pre veľký záujem o tento produkt sa vytvoril „priemysel“, ktorý sa snaží vyrábať veľké množstvá mís, rýchlo a lacno.