ZVUKOVO REOZNANČNÁ TERAPIA

Zvuk ako nástroj vchádzania do stavov, odpradávna používali rôzne národy sveta pre harmonizáciu, formovanie stavu človeka a liečenia. Okrem používania ľudského hlasu, mantrovania, modlitieb, alikvótneho spevu, používali  nástroje ako  gongy, zvony a zvukové misy.

REZONANCIA:

Latinské slovo resonare znamená spoločne chvieť. Toto slovo naplno vyjadruje podstatu fungovania zvukových mís. Proces chvenia čiastočiek rozozvučanej tibetskej misy je odovzdávané vzduchom šíriacimi sa vlnami  na organizmus človeka. Niektoré frekvencie sú pre sluchový aparát počuteľné. Je to zhruba do 20000 Hz. Frekvencie nad touto hranicou vnímame už bez sluchového aparátu, telesne a energeticky. Zvuková vlna prechádza cez pokožku, svaly, kosti, ktoré dobre vedú vlnenie do orgánov a buniek.

Tréningom sa postupne dostávame do harmonickej jednoty so zvukom. Aby zvuky tibetských mís, gongov alebo zvonov účinkovali nastavujeme sa na ne, zosúlaďujeme sa na ich zvuk a vibrácie, zosynchronizujeme sa s nimi.

Tibetské misy ODZRKADĽUJÚ NÁŠ VLASTNÝ STAV. Je potrebné sa s nimi, zosúladiť, naladiť sa na ne, rezonovať s nimi, dostať sa s nimi do jednoty. Vtedy vchádzame do zvuku, zvuk nás vťahuje do seba, telesnosť sa stráca a my sa stávame zvukom, vnímame ZVUK ZVUKU. Zvuková terapia dostáva do stavu synchronizácie naše fyzické, biologické a energetické telá. Zapája sa aj úroveň psychoemocionálneho tela.  

ALIKVÓTNE ZVUKY – SPRIEVODNÉ ZVUKY:

Tibetské misy  nevibrujú len na svojej základnej frekvencii. Svoj harmonizačný efekt majú predovšetkým vďaka ďalším sprievodným frekvenciám. Takto vzniká celé spektrum harmonických zvukov ktoré menia farbu základného zvuku misy. Okrem počuteľného sú medzi frekvenciami aj zvuky mimo počuteľného spektra. Tie vnímame svojim telom.

Tibetské zvukové misy sú starodávnym akusticko rezonančným nástrojom umožňujúcim pôsobiť na fyzický, energetický, fyziologický a psycho emocionálny stav človeka. Majú historické, kultúrne a spirituálne pozadie tibetského Buddhizmu. Zvukové misy sa používajú v alternatívnych terapiách,  relaxáciách, ozdravujúcich programoch ako aj pri rituáloch a obradoch. Ich rozozvučanie je sprevádzané bohatou škálou sprievodných zvukov, ktoré majú vplyv na ľudské telo, psychiku a energetiku a aj na prostredie človeka v ktorom sa nachádza. Výsledkom je harmonizácia organizmu, relaxácia, energetizácia a vyladenie organizmu človeka ktoré sa pod vplyvom nadmerného stresu a disharmonických vplyvov prostredia rozladilo. 

„Kúpanie“ sa vo vibráciách zvukových mís navodzuje pocit vnútornho mieru, pokoja a kľudu ktoré sa prenáša aj na prostredie vonkajšie. Rozuzľujú sa miesta vnútorného napätia. Adekvátne tomu sa rozuzľujú aj napätia spojené so sociálnymi situáciami. Človek pribudne vo vnútri aj vonku. Človek osviežený energiou zvukov bude schopný lepšie zvládať aj výzvy ktoré naňho kladie sociála sféra. Zlepší sa schopnosť koncentrácie smerom von. Vedomie človeka bude efektívnejšie zamerané na to s čím sa zaoberá. Objavia sa detaily a momenty ktoré do tej doby zostávali nepovšimnuté. Zlepší sa schopnosť akustického a zrakového vnímania a výberu potrebných informácií. Popri kultivácii poznávacej funkcie zvukové misy majú schopnosť oslobodiť človeka. Oslobodzujú ho od tých príčin ktoré bránili jeho ozdraveniu, ktoré potláčali jeho radostný stav, jeho jangové kvality ľahkosti tela, ducha a fyziológie.   

Ako fungujú zvukové misy?
Ako pôsobia na organizmus človeka, na aké úrovne pôsobia a aké výhody prinášajú pre človeka pri kvalifikovanom používaní.

Ako fungujú zvukové misy?
Ako pôsobia na organizmus človeka, na aké úrovne pôsobia a aké výhody prinášajú pre človeka pri kvalifikovanom používaní.

Princíp mnohopolárneho zvuku

Podstata a princíp mnohopolárnych zvukových mís a ich prínos pre človeka

Zvuková masáž s klientom

Práca s tibetskými misami s jedným klientom.

Na úvodnom kurze práce s tibetskými misami

ZOSTAVY NEPÁLSKYCH ZVUKOVÝCH MÍS

Zvukové misy ktoré sú uvedené  v katalógu nie je možné nájsť v predajniach s tibetskými zvukovými misami, ani v eshopoch na internete. V Európe doteraz neboli dostupné.

Katalóg  s prezentáciou mís pošlem na požiadanie.

KONZULTÁCIE K ZVUKOVÝM MISÁM, KURZY ZVUKOVEJ TERAPIE,  SEANSY, RELAXÁCIE , MANTRAYOGA, NIDRA YOGA

urgelar@gmail.com   0902810777

AKO SI VYBRAT TIBETSKÉ MISY

V súčasnosti jestvuje možstvo tibetských mís, predovšetkým na ázijskom trhu.Pre veľký záujem o tento produkt sa vytvoril „priemysel“, ktorý sa snaží vyrábať veľké množstvá mís, rýchlo a lacno.

ÚČINKY ZVUKOVO REZONANČNEJ TERAPIE TIBETSKÝMI MISAMI:

• Uvoľnenie účinkov nazhromaždeného distresu a kompenzovanie rýchleho spôsobu života • Uvoľnenie pohybového aparátu, napätia svalstva • Harmonizácia tráviacich funkcií • Urýchlenie spomalenej krvnej a lymfatickej cirkulácie • Vyrovnanei psychiky • Posilnenie imunity • Zlepešenie dýchacieho aparátu • Zlepšenie schopnosti koncentrácie • Odstránenie bolestí hlavy • Zlepšenie práceschopnosti a odstránenie nadmernej vyčerpanosti • Urýchlenie detoxikácie • Spoznanie meditatívnych stavov...

Kurzy zvukovej terapie tibetskými misami

ZVUKOVÁ TERAPIA TIBETSKÝMI MISAMI úvodný kurz 2019

Propozície kurzu zvuková masáž 1. stupeň v termíne: 9.-10.2. 2019
Na kurze sa bude vyučovať so špeciálnymi zvukovými misami luxusnej triedy

KURZ TIBESTKE MISY 2.časť 2019

ropozície kurzu zvuková masáž 2. stupeň v termíne: 16.-17.3. 2019