ŽIVICOVÉ KÚPELE ZALMANOVA

 Technológia omladzovania a ozdravovania prirodzenou metódou

Živicové kúpele pôsobia celkovo na kapilárnu sieť a zlepšujú jej mikrocirkuláciu. Pôsobia  aj tam,  kde už došlo k narušeniu kapilarizácie. Popri ich ozdravujúcom účinku  nedochádza k narušeniu fyziologických funkcií organizmu, práve naopak, kúpele      pôsobia  synergicky s mechanizmom vnútorných obranných síl. Nenarušujú rovnováhu  biochemických látok v organizme, podporujú látkovú výmenu a nevyvolávajú žiadne    patologické zmeny. Sú univerzálnou metódou  ozdravenia, revitalizácie organizmu.  Ich   používanie zosilňuje procesy látkovej výmeny, urýchľuje krvnú cirkuláciu  a lymfatický    tok, zosilňuje biologickú oxidáciu - procesy horenia  tukov a odpadových  látok,  pomáha vylučovať metabolity, toxické látky, stimuluje procesy sebaregulácie  organizmu, zlepšuje imunitu. Kúpele sú  efektívnym  nástrojom  omladzovania      organizmu a profylaktikou predčasného starnutia

  Povrch krvi (plazmy + krvných buniek) sa rovná 6000 m2. Povrch lymfy je 2000 m2. Spolu je to  8000 m2 krvných a lymfatických ciev - tepien, žíl a kapilár. Dĺžka kapilár je  100 000 km. Plocha 8000 m2 hrúbky 1-2 mikrometrov v dĺžke viac ako 100 000 km  nasiakne  krvou a lymfou do 23-27 s. Táto rýchlosť kapilárneho prietoku vysvetľuje tajomnú rýchlosť chemických reakcií v tele, pri  veľmi miernej teplote.  
A.S.Zalmanov
         
 
Vodné procedúry, a hlavne celotelové kúpele sa vyznačujú vysokou efektivitou nakoľko vyvolávajú reakciu celého organizmu. Doktor Zalmanov  objavil formulu dvoch  živicových zmesí, ktoré zefektívňujú účinok hydroterapie.  Živicové kúpele využívajú silu prírodných komponentov  a horúcej vody. Obidve varianty zalmanovových kúpelí, alebo  ako ich výstižne nazývajú  " kapilaroterapie" majú schopnosť   stimulovať krvnú cirkuláciu a  obnovovať nedostatočnú látkovú výmenu, čím  normalizujú prácu celého organizmu.  Živicové kúpele Zalmanova sú univerzálnou metódou  ozdravenia a  revitalizácie organizmu.  Ich používanie zosilňuje  oxidáciu - procesy horenia  tukov a odpadových  látok, pomáha vylučovať metabolity, toxické látky, stimuluje procesy sebaregulácie organizmu, zlepšuje imunitu a omladzuje. Kúpele sú   efektívnym nástrojom autoregulácie  organizmu a profylaktikou predčasného starnutia. Popritom zlepšujú celkové sebacítenie človeka. 
 
 Zmeny priesvitu kapilárnych ciev sprevádzajú všetky fyziologické procesy, ktoré sa odohrávajú v organizme. Stupeň  priepustnosti  kapilárnych membrán zohráva vážnu úlohu v rozvoji zápalov, opuchov a takisto pri sekrécii a rezorpcii látok.    
                                             A.S.Zalmanov

Kúpel sa uskutočňuje v horúcej vode / za určitých podmienok až 41 - 42 stupňov/.  Zvýšenie teploty krvi a celého tela vyvoláva aktiváciu  metabolizmu. Exogénne teplo dodávané  povrchom celého tela je takisto  dôležitým liečebným faktorom kúpelí zalmanova. Je to zvýšenie teploty líšiace sa od teploty pri horúčkovitých stavoch. Toto teplo neprináša negatívne reakcie organizmu.  Výživa  buniek a  tkanív, ich dýchanie a vylučovanie odpadových látok sú  primo závislé od kapilárnej cirkulácie krvi  a cirkulácie mimobunkových tekutín. Spomalenie  alebo blokovanie tejto cirkulácie sa prejavuje predčasným starnutím organizmu. Ochorenia a zhoršený zdravotný stav vyvolávajú  zmeny  funkcií buniek, tkanív, orgánov a celého organizmu. Nastáva "auto intoxikácia" -  splodinami látkovej výmeny  samotného organizmu. Doktor Zalmanov  považoval syndróm chronickej únavy za  problém zúženia kapilárnej siete. Každý druh únavy je sprevádzaním  zmenou zloženia telesných tekutín, krvi, lymfy, moča, humorálnymi zmenymi. Vynikajúcim nástrojom pri riešení problémy únavy je popri špeciálnej diéte  práve aj kúpeľ v živicovej zmesi doktora Zalmanova, ktorá eliminuje  zo svalstva  toxíny vyvolávajúce únavu.

V oddychujúcom svale  je rozšírených len 20 % krvných kapilár. V pracujúcom    svale sú rozšírené všetky, alebo  ich väčšia časť. Nebýva ani jedného                                  ochorenia   bez predchádzajúcej únavy.
                                           
A.S.ZALMANOV

Centrálnou myšlienkou terapie veľkého ruského lekára naturopata Zalmanova je objavenie liečebného efektu terpentínovej živice. Jeho metóda pomohla tisíckam pacientov  zbaviť sa často už chronických problémov so zdravím. Receptúra sa po prvýkrát  objavila  v prvej polovici  20 . storočia. Túto oficiálne uznalo ministerstvo zdravotníctva Francúzska  ešte v 50. rokoch  minulého storočia, kde sa kúpele podľa doktora Zalmanova používali  v nemocniciach a na klinikách. Idea " žltého " a "bieleho " kúpeľa" prežila kritické výpady oficiálnej medicíny  až do dnešného dňa. V poslednom čase sa živicové  kúpele začali s úspechom používať v súkromných klinikách sanatóriách , centrách naturopatie. Geniálna myšlienka doktora Zalmanova napriek neuznaniu oficiálnou medicínou, prežila  do dnešných dní.  V budúcnosti ešte pomôže ďalším tisíckam ľudí za cestou ku zlepšeniu ich zdravia a sebacítenia. 

 
       Zúženie a rozšírenie  kapilár zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých                   patologických procesoch: traumách, alergiách, zápaloch,  toxických          procesoch, infekciách, pri šokoch a takisto  trofických narušeniach. 
Množstvo otvorených kapilár hrá kľúčovú úlohu  v každom chorobnom procese organizmu.     
                                             A.S.Zalmanov    

Najpodstatnejším na kúpeľoch je STAV  človeka po kúpeli. Ten hrá rozhodujúcu úlohu v  celom psycho fyziologickom nastavení. Preto je veľmi dôležitá fáza oddychu. V tejto etape sa na základe cievnej reakcie v tkanivách uvoľňujú, alebo upevňujúmedzibunkové spojenia. Tento stav si vychutnávajte, " kúpte " sa v ňom, hľadajte potešenie z pocitov pochádzajúcich z vlastného organizmu. Neprerušujte túto etapu fyzickým alebo intelektuálnym tlakom na seba. Doprajte si svojmu telu čas na vnútornú reorganizáciu. Za to sa vám odvďačí zvýšeným tonusom, práceschopnosťou a vitalitou, ktorú získate pravidelným používaním tejto jedinečnej metódy. Zalmanovove kúpele sa takto môžu stať súčasťou  spôsobu života človeka.  

ALEXANDER ZALMANOV

Veľký ruský lekár naturopat Alexander Solomonovič Zalmanov svojou životnou prácou významne  prispel  do rozvoja prírodnej liečebnej metódy : naturopatie. Jeho najväčším  prínosom celosvetového významu  je metóda kapilaropterapie hypertermickými kúpeľami. Zalmanov sa narodil   v bieloruskom meste  Gomel 20. júla 1875.
Získal tri  lekárske diplomy: v Rusku, Nemecku a Taliansku. Po skončení gymnázia nastúpil na lekársku fakultu Moskovskej univerzity. Nespokojný  s úrovňou vzdelávania  prerušil  svoje štúdiá a prestúpil na  právo. Počas  revolučných študentských nepokojov bol vylúčený z univerzity a odcestoval do Nemecka. Tam dokončil štúdium medicíny a získal svoj prvý diplom. Neskôr získal taliansky aj ruský. Po návrate do Ruska, počas 1. svetovej vojny  pracoval najprv  ako starší lekár v sanitárnych vlakoch a neskôr bol boľševickou vládou  vymenovaný na post vedúceho komisie boja s tuberkulózou. V Kremli liečil  predstaviteľov vlády vrátane Lenina.  S jeho osobným súhlasom precestoval hlavné európske centrá medicíny na získanie skúseností od najznámejších lekárov tej doby. Pracoval na rôznych klinikách a inštitúciách Európy. Venoval sa klinickej praxi a zároveň pracoval napríklad  v inštitúte koloidnej chémie  a fyziológie alebo patologicko anatomickom inštitúte v Berlíne. Učil sa vodoliečbe u doktora Kneipa, profesorov Erba, Valinského, Vinternica a Schveningera. Študoval prácu Augusta Kroga, nositeľa Nobelovej ceny za objavy v oblasti kapilárov. 

S výsledkami fyzikálnej terapie  tej doby nebol spokojný. Uvedomil si, že balneológia nie je schopná vyliečiť chronické ochorenia pohybového aparátu  ani počas   5 – 6 týždňových kúpeľných  pobytoch. Pochopil že je potrebné vytvoriť nový spôsob vodoliečby  ktorá bude vychádzať z novej z humorálnej fyziológie človeka a ktorá bude  akceptovať  mechanizmus vodného metabolizmu a obnovovať mikrocirkuláciu na bunkovej úrovni. Metóda liečby živicovými kúpeľami, je výsledkom mnohoročnej práce doktora Zalnanova a odrazom jeho filozofie ktorou bral na zreteľ jednotu organizmu človeka.Otvoril  si vlastnú liečebnú prax v Paríži, kde sa jeho metóda kapilaroterapie rozšírila a začala sa používať aj. vo francúzskych nemocniciach a  klinikách. Zástancom živicových kúpeľov bol napr.aj minister zdravotníctva Francúzska. Myšlienky Zalmanova boli blízke  názorom  jeho súčasníka akademika A.D.Speranského, ktorými bolo podporovanie obranných síl organizmu človeka prirodzenými metódami. Medzi ne patrila metóda hĺbkového pôsobenia na kapiláry organizmu. Za „doktorom kapilár“ chodili strádajúci z celej Európy. Niekedy bola čakacia doba na terapiu až dva roky. V jeho bývalej vlasti počas  existencie ZSSR bola metóda  úspešne utajovaná a do jeho kníh boli vnesené zmeny. Pre vládnuci režim nebolo žiadúce, aby sa ľudia v domácich podmienkach  liečili a zotavovali. Metóda v súčasnosti zažíva renesanciu. Popularita kúpeľov Zalmanova rastie predovšetkým v ruskojazyčných krajinách, kde sa metóda ktorú kedysi používali len pohlavári v kremeľských  sanatóriách, už stáva dostupnou aj verejnosti. Dnes  živicové podľa doktora Zalmanova, patria napr. v súkromných  sanatóriách Švajčiarska alebo Nemecka, medzi exkluzívne služby.

Zalmanov  veril že príde  čas keď fyziológovia, biológovia a lekári vyzbrojení zdokonalenými prostriedkami a možnosťami, spoznajú múdrosť ľudského organizmu schopného k obnove smerom zvnútra. "Ani lekári, ani biológovia ani žiadni iní špecialisti nie sú schopní zväčšiť životný potenciál  ľudského organizmu. Je možné len odstraňovať  prekážky rôzneho druhu, ktoré zabraňujú rozvíjaniu životnej energie človeka", tvrdil Zalmanov. Vyzýval k tomu aby sme si  vážili organizmus človeka tak, ako  si záhradník  váži zriedkavú rastlinu. Je potrebné vytvoriť takú klímu v organizme, pri ktorej životný potenciál bude môcť rozkvitať. Odmietal používanie farmakológie, antibiotík, chemických prostriedkov  ortodoxálnej medicíny ako aj zbytočné  amputácie a chirurgické zákroky. Podľa jeho slov každá kvapka krvi obsahuje viac protilátok ako všetky laboratóriá sveta a stačí iba  podporiť organizmus, aby sa vylúčili vlastné vnútorné biologické látky  a začala fungovať "autofarmakológia" Podľa Zalmanova úroveň všetkých fyziologických  procesov ľudského organizmu je priamo proporcionálna  objemu jeho životnej energie. Ak sa zníži pod strednú úroveň, človek slabne  a začína byť chorý.  Choroby považoval  za proces, ktorým sa príroda snaží obnoviť stav rovnováhy: "Choroba  je fyziologickým mechanizmom sebaregulácie narušených funkcií  živého organizmu. Je to prirodzená tendencia živého organizmu korigovať seba, svoje vnútorné prostredie, svoju homestázu, vrátiť sa do stavu rovnováhy. Choroba je geneticky naprogramovaný prirodzený nástroj sebaliečby organizmu."  
Za najpodstatnejší faktor starnutia  organizmu považoval  fyziologicko - humorálny faktor: zhoršenie mikrocirkulácie krvného riečišťa v tkanivách. Starnutím oslabené steny kapilárnych ciev, zhoršenú priepustnosť ich membrán, spomalenie vodného hospodárstava a s tým súvisie nazhromaždenie metabolitov v medzibunkových priestoroch odporúčal  korigovať popri úprave stravy a cvičeniach  práve kapilaroterapiou - živicovými kúpeľami.

Doktor Zalmanov svoje myšlienky, lekárske názory, postupy a odporúčania uchoval v niekoĺkých knižkách. Dodnes z nich bola  publikovaná len časť. Zvyšok sa nachádza v súkromných archívoch. Sám prežil dlhý a plodný život. Umrel v roku 1965 v Paríži vo veku 90 rokov. 

ZLOŽENIE ZMESÍ

Základnou látkou používanou na prípravu kúpeľov je  živica ihličnatých stromov / predovšetkým pinus sylvestris - borovice lesnej/ vyššej kvality, zbieraná ručne a  špeciálne za účelom série zmesí. Živica je bezfarebná alebo žltkastá kvapalina s charakteristickou vôňou borovíc. Obsahuje asi 18% terpentínu, 75% silíc - kolofónie a 6% vody. Obsah týchto látok závisí na veku stromov, miesta výskytu a životných podmienok a ročného obdobia. Dôležitými zložkami živice sú: alfa pineny, 3 kareny, kamfén, myrcén, limonén, pynogenol, cymén. 

Najvyšší obsah kyseliny askorbovej je v dvoj až troj ročných stromoch. v zime a na začiatku jesene. Živica ochraňuje stromy od pôsobenia nepriaznivých mikróbov, hríbov, chráni drevo  pred hnilobou a urýchľuje hojenie rán stromu. Podobne priaznivé účinky má aj na ľudský organizmus. Ďalšie príodné látky v roztoku podporujú účinok živice a umožňujú aktívne pôsobiť  na kapilárny cievny systém ľudského organizmu. Zmesy pre živicové kúpele sa pripravujú podľa receptúry doktora Zalmanova /1875-1965/.


  BIELA EMULZIA

Terpentínová živica  45%

Voda  50%

Extrakt kôry vŕby  0,2 %

Kyselina salicilová

Detské mydlo

 

 ŽLTÁ EMULZIA

Terpentínová živica  50 %

Ricínový olej  20%

Kyselina oleinová  15%

Voda 13,4 %

Extrakt  vŕbovej kôry 0,2 %

Hydroxid sodný  / lúh sodný/

 

NÁVOD NA POUŽITIE KÚPEĽOV ZALMANOVA

Technika použitia procedúry:

Teplotu vody volíme individuálne. Takisto dĺžku procedúry a množstvo roztoku vo vani. Dôležité je seba cítenie. Kúpeľ má vyvolávať príjemné pocity, pohodlie a  nie  nevoľnosť a nepríjemné pocity.

Potrebujeme: teplú  vodu, teplomer do 43 stupňov, hodiny, prípadne zrkadlo a  tlakomer.

Počet opakovaní závisí od diagnózy, veku, stavu a reakcie na procedúru. Začíname s použitím objemu 20 ml zmesy na vaňu a postupne zvyšujeme dávky  individuálne až na 40 - 50 ml na  kúpeľ. Kúpeľ použijeme najskôr 2 hodiny po jedle.

   
 Procedúra má 3 etapy :

PRÍPRAVA KÚPEĽA:

Povrch vane má byť čistý. Do vane napustíme vodu teplú 36 stupňov, do takej úrovne aby sa aj po ponorení sa do vane dala ešte dopúšťať ďalšia teplá voda (maxim. 10 cm od horného okraja vane). Účinok kúpeľa rastie ak sa celé telo ponorí počas procedúry do vody. Po napustení vody do vane, ponoríme do vody teplomer a skontrolujeme jej teplotu. Teplomer nechávame vo  vode počas celej procedúry. Následne rozmiešame zmes približne v pol litra teplej vody a nalejeme do vane. Zmes pripravujeme v nádobe zo skla alebo plastu. Zmes rozmiešame rukami rovnomerne do vody vo vani. Mastné škvrny sa postupne rozpustia.

2. ETAPA

Ľahneme si do vody a pohrúžime sa do roztoku čím hlbšie. Čas kúpeľa sledujeme na hodinkách. Ihneď po ponorení sa do vane, začíname dopúšťať horúcu vodu. Prúd vody musí byť pomalý, aby sa teplo zvyšovalo pomaly a postupne asi o 1 stupeň C za 2 min. Vo vodnom roztoku ležíme uvoľnene, pokojne, pomaly premiešavame zmes pohybmi končatín. Kontrolujeme rýchlosť stúpania teploty a čas na hodinkách. V bielej zmesi teplotu  obyčajne zvyšujeme do 39 stup. Pri žltej sa zvyšuje maximálne na 41 C.

Pri úvodných kúpeľoch sa odporúča zvyšovať teplotu len do 39 stupňov C, pre postupnú adaptáciu. Dĺžka kúpeľa by mala byť do 10 min, v závislosti od toho, kedy sa objaví pot na tvári. Je to kľúčový moment  v použití kúpeľa. To znamená, že organizmus došiel  do potrebného stavu a začal sa aktívne očisťovať . Kúpeľ možno ukončiť. Pot môže pre zrak zostať nepostrehnuteľným,  v tých prípade ho možno zistiť jednoducho dlaňou. Na to je dobré mať pomocníka, ktorý má suché ruky. Spočiatku sa môže kontrolovať aj rýchlosť pulzu . V závislosti od objavenia sa potu na líci možno pomaly kúpele ukončiť. Ak sa neobjavuje je možné ešte  trvanie  procedúry predĺžiť o 1 až 3 min. Pokiaľ sa pot ešte neobjavil, ale mi sa už cítime diskomfortne kúpele hneď ukončíme. Je dôležité umelo nepredlžovať trvanie kúpeľa, inak sa môže prudko zmeniť tlak  krvi a  v tom prípade sa  objaví pocit nepohodlia. 

Po skončení procedúry treba opatrne vstať a vyjsť z vane.. Kúpele sú tukové a mastné, preto sa neutierame. Zabalíme sa do plachty a ľahneme si do postele. Je dobré mať telo zabalené v 2-3 vrstvách a vypiť v posteli pohár horúceho čaju a zosilniť tým proces očisty organizmu.

3 ETAPA.

Pre získanie efektu  je  podstatný oddych v posteli. Je potrebné ležať 30 min. až 1 hodinu. V miestnosti na oddych je potrebné mať teplotu od 25 stupňov  vyššie.

Po skončení oddychu je procedúra  ukončená.  

Pri použití bielych kúpeľov sa môže objaviť pocit pálenia na pokožke. Na odstránenie alebo zmiernenie tohto pocitu je možné   buď zmenšiť koncentráciu zmesy alebo najlepšie je  preventívne si natrieť  citlivé miesta, predovšetkým  okolo  genitálií, bedier a u žien pod prsníkmi neutrálnou vazelínou, masťou.

DRUHY ZMESÍ

Poznáme  dva druhy živicových  kúpeľov Zalmanova. 

BIELA ŽIVICOVÁ ZMES spôsobuje rytmické sťahovanie a uvoľňovanie arteriálnych kapilár, mierne zvyšuje krvný tlak, vyvoláva mierne  vylučovanie potu. V porovnaní so žltou živicovou zmesou je dráždivejšia  a  zvyšuje  tonus ciev.

Počas kupeľa v bielej zmesy sa nezadržuje  v organizme tepelná energia . Pôsobí  dráždivo a   môže vyvolávať až postupné pálenie pokožky. Venózne a arteriálne     kapiláry sa zaoberajú " gymnastikou", pulzujú. Nastáva silná kpilarizácia pokožky. Pri procedúre sa prehlbuje  dýchanie, otvárajú sa  vlásočnice v dýchacích cestách, a zlepšuje sa prísun kyslíka  do pľúc. Obnovuje  sa  elastickosť a pružnosť spojovacie tkaniva. Väzy, šľachy, svaly postupne strácajú svoju tvrdosť, rigidnosť, zlepšuje sa  v nich mikrocirkulácia. Obnovuje  sa kapilárna sieť, ktorá sa zúžila a ktorej povrch sa po 40 roku života zmenšuje. / najvážnejšie procesy  látkovej výmeny organizmu  sa odohrávajú medzi  a endoteliálnymi  membránami kapilárnej siete a bunkami tkanív/

ŽLTÁ ZMES – rozširuje kapiláry a urýchľuje vylučovanie patologických usadenín z kĺbov šliach, tkanív, zvyšuje teplotu, znižuje tlak krvi , prehlbuje dýchanie a vyvoláva silné vylučovanie  potu. Vrstva  emulzie  v kúpeli zabraňuje strate telesného tepla. Nastáva urýchlenie procesu oxidácie, horenia odpadových produktov, metabolitov, solí, splodín bielkovinového rozpadu, mŕtvych erytrocytov a leukocytov, kyseliny mliečnej a močoviny. Kapilárny systém sa očisťuje       /  kľúčom  k bunečnej patológii, skleróze a k starnutiu buniek, je blokovanie  prísunu výživných látok a  znášanie  medzibunkových  priestorov toxickými splodínami látkovej výmeny, čo je zapríčinené  nedostatočnosťou kapilárnej cirkulácie v tkanivách/ .

Pri aplikácii žltých kúpeľov nedochádza k  silnému dráždeniu  a páleniu pokožky . Nastáva pri nej zvýšenie teploty organizmu, exogénnym teplom horúcej vody, komplexne celkovo, nie  lokálne ako pri  pôsobení elektroliečbou alebo ultrafialovými lúčmi. Doktor Zalmanov hovoril: "Elektrické teplo je  jednostrunným hudobným nástrojom a hydroterapia je celou klaviatúrou, ktorú  reguáciou teploty vody, zmenou  koncentráce  rozpustných látok vo vani vode a dĺžkou kúpeľa, je  možné prispôsobiť liečbe akéhokoľvek ochorenia". Žlté živicové kúpele silne rozširujú cievy. Podobne ako  bahnové obklady, zábaly a kúpele. Medzi týmito  metódami  však existuje veľký rozdiel. Bahnové kúpele vyvolávajú rozšírenie  len venóznych  vetiev kapilárnej siete, na arteriálne vetvy nepôsobia. Z tohto dôvodu sa ľudia po týchto procedúrach cítia  veľmi vyčerpaní, unavení. Po živicových kúpeĺoch  sa ľudia necítia unavení, naopak objavuje sa  u nich pocit ľahkosti. Živicové kúpele rozširujú obidve vetvy cievneho systému, venóznu aj arteriálnu. Tým rovnomerne zlepšujú vylučovanie usadením z organizmu aj výživu tkanív kyslíkom a živinami.  

 VÝSKUM  ŽIVICOVÝCH KÚPEĽOV

V stacionáre  Inštitútu gerontológie AHM ZSSR sa uskutočnil výskum diapazónu fyziologických reakcií srdcovo cievneho systému, pod vplyvom balneologických faktorov u prakticky zdravých ľudí vo veku 24 až 35 rokov. Uskutočnilo sa porovnávanie  vplyvu ihličnato –morských,  jodo bromových a bielych živicových kúpeľov zalmanova.

 Hemodynamické zmeny / zmeny  fyzikálnych vlastností krvi a ciev,  tlaku krvi a jej prúdenia cievami/ sa hodnotili pri jednorazových procedúrach ako aj pri  kurzovej balneoterapii. Pre sledovanie charakteristík srdcovo cievnej reaktivity sa uskutočnili merania  v stave pred procedúrou, bezprostredne po prvej, piatej a desiatej kúpeli,  v 2. 5. 7. 10. a 12 minúte procedúry a po skončení procedúry. Takéto viac etapové sledovanie vplyvu balneoterapeutických faktorov na krvný obeh, dovoľuje  oveľa lepšie vnímať  mechanizmus fyziologických zmien.

Nakoľko cievne reakcie odzrkadľujú  zložité vzájomné pôsobenie  rôznych úrovní organizmu, skúmanie hemodynamiky sa uskutočnilo s použitím tacho oscilografu, arteriálnej sfygmografie na zachytenei tepovej vlny, reografie /LRR: svetelná reflektívna reografia je meracia technika, ktorá využíva infračervený zdroj svetla, aby odtestovala žilovú funkčnosť/ kapilaroskopie, fotokapilarografie, kontaktnej kožnej elektrometrie.

Veľká pozornosť bola venovaná sledovaniu periferického prekrvenia, arteriálneho tlaku, srdcocievnemu tonusu, a rytmu srdcovej činnosti. Komplex získaných hodnôt sa hodnotil intenzívnosťou a dĺžkou trvania. Sila účinku sa hodnotila stupňom stiahnutia a stupňom rozšírenia cievneho systému. Reaktivita sa charakterizovala dĺžkou latentnej periódy, rýchlosťou vzniku a uskutočnenia cievnych reakcií.

Bola použitá nasledovná  metodika: Uskutočnila sa séria 10 balneoprocedúr /porovnávali sa účinky bielych živicových kúpeľov, jódo bromových kúpeľov a ihličnato morských/, počas dňa, s dĺžkou trvania 12 minút, s rovnakým hydrostatickým teplotným režimom 36 stupňov C. Výsledky testov sa špecifikovali podľa  vekových kritérií, individuálnych ukazovateľov, a podľa druhu balneoprocedúr.

Výsledky testov:

Pri analýze výsledkov sa preukázalo, že pri aplikácii živicových kúpeľov   s porovnaním s ďalšími procedúrami, sa cievny tonus menil najviac fyziologickým spôsobom. U osôb mladšieho veku boli významnejšie hodnoty  intenzity zníženia a zvýšenia tonusu veľkých arteriálnych ciev, než u osôb staršie veku. 

Pri nástupe  do stacionára Inštitútu gerontológie AMH ZSSR počas prvých 4 -5 dní sa pacienti nachádzali  v kľudovom režime, bez poskytnutia liečebných procedúr.  Po skončení tejto periódy, im boli poskytnuté série kúpeľov.  Pred použitím kúpeľov  v bielej  živicovej zmesi, si pacienti najcitlivejšie miesta pokožky natreli neutrálnou vazelínou .

 Pacienti pocítili zvýšenú práceschopnosť, zvýšenú bodrosť a stratu bolestí v krížovo – bedrovej oblasti, v lýtkovom svale, kĺboch. Výsledky  série  bielych živicových kúpeľov Zalmanova u sledovaných  boli o mnoho efektívnejšie, než výsledky  ihličnato morských kúpeľov a jódo bromových kúpeľov. So zlepšením subjektívnych príznakov, sa zmenili aj objektívne ukazovatele:

Zosilnila sa hlasitosť srdcovej ozveny, spomalil sa rytmus srdcovej činnosti   medzi 5-10 úderov /min u 13 osôb a 11-20 úderov/min u 2 osôb/. U 2 osôb s labilným nervovým systémom sa  sa rytmus srdcových stiahnutí  znížil od 5 do 10 úderov /min. U dvoch osôb sa rytmus nezmenil.

Priemerné biochemické parametre  krvi pred použitím   bielych živicových kúpeľoch  boli nasledovné:  cholesterol -227 mg%, lecitín -241 mg%, lecitín cholesterolový koeficient – 1,02.

Po absolvovaní procedúr  boli namerané hodnoty: 218 mg%,237 mg% a koeficient  1,08..

Výsledky  praktického výskumu  preukázali, že zvlášť živicové kúpele zlepšujú periférnu  hemodynamiku, znižujú tonus ciev a arteriálny tlak krvi, významne znižujú hladinu cholesterolu v krvi.

Tieto kúpele so širokým spektrom terapeutických účinkov nevyžadujú špeciálnu výbavu , okrem vane a živicovej zmesi.

Pre staršie osoby    sa odporúča  používať nožné živicové kúpele, ktoré obsahujú 5 ml  živicovej emulzie na 10 l vody. Kurz takýchto kúpeľov pozostáva  z 10 – 15 procedúr  v sérii každý druhý deň.

 

Výskum pod vedením kandidáta lekárskych vied Vasilieva (St. Petersburg)

7.celonárodný zjazd fyzioterapeutov a kurortológov   v Leningrade 1977

Vysokú účinnosť a spoľahlivosť živicových  kúpeľov potvrdzujú  štatistické údaje získané z lekárskej praxe Ruska. Praktické vyliečenie alebo podstatné zlepšenie zdravotného stavu dosiahli u 83,8% pacientov. Mierne zlepšenie bolo pozorované u 14,1% pacientov. A iba liečba 1% pacientov, bola bez akejkoľvek viditeľnej zmeny v dýchacom systéme. Nevyskytol  sa žiadny prípad zhoršenia. Zalmanovove kúpele u osôb ktoré trpia chorobami pohybového ústrojenstva (rôzne polyartritídy a artritídy, ochorenia chrbtice a kĺbov) dosiahli významné zlepšenie u 73,6% pacientov. K miernemu zlepšeniu došlo u  5.8% liečených. Žiadne zmeny nenastali u 10,6% prípadov. Nebol zaznamenaný ani jediný prípad poškodenia. U pacientov s aterosklerózou bolo pozorované praktické vyliečenie, alebo výrazné zlepšenie  u 86,8% prípadov. Mierne zlepšenie bolo pozorované u 8,6% prípadov, a žiadne zjavné zmeny stavu u 6% pacientov. Pri liečbe pacientov s ochorením žíl (kŕčové žily dolných končatín, zápaly žíl a tromboflebitídy) sa dosiahlo výrazné zlepšenie u 70,2% pacientov. Zlepšenie stavu ciev sa vyskytlo u 21,1% pacientov. Viditeľné zmeny nenastali u 8,7% pacientov. Neboli zistené žiadne prípady poškodenia. Sumarizujúc  uvedené výsledky, sa potvrdilo, že liečba  metódou Dr Zalmanova, viedla k vyliečeniu alebo praktickému výraznému zlepšeniu 80,8% pacientov. Mierne zlepšeniu nastalo u 12,7% liečených. Iba u 6,4% pacientov nedošlo k žiadnym viditeľným zmenám.  Nevyskytol sa ani jediný prípad poškodenia zdravia! Tieto štatistické údaje sú prevzaté zo správy, ktorú predložil kandidát lekárskych vied Vasiliev (St. Petersburg), pod ktorého vedením bola vykonaná liečba obrovskej skupiny pacientov (777 mužov). Treba  pripomenúť, že to bola skupina vybraných pacientov s pokročilými ochoreniami  ktorým po mnoho rokov nebolo možné pomôcť. V niektorých prípadoch, je účinok veľmi rýchly, hlboký liečebný účinok  pretrváva dlhodobo. V ostatných prípadoch je tento efekt pomalší, ale rovnako účinný a dlhotrvajúci. U ostatných prípadoch sa neregistroval pozitívny terapeutický účinok, ale podobných prípadov je vďaka Bohu, drvivá menšina.

Zdroj: Balabanova, Granovskaja -  7.celonárodný zjazd fyzioterapeutov a kurortológov  v Leningrade 1977      

Literatúra

Aug. 7, 2017

Clánok:
http://www.eiaktivity.sk/2013/zalmanovska-fyziologia-a-terapia-pohybovy-aparat
Kniha:
O Č I S T A K A P I L Á R LIEČEBNÉ A PROFYLAKTICKÉ KÚPELE ZALMANOVA
Robert Urgela - Asociácia orientálnych umení a metód
52 strán, slovenský jazyk
Formát: A5 5x8 PDF
Cena €4.50
1. vydanie
ISBN 978-1-4457-5183-2
Vydanie: e-book
Objednávka možná platbou cez internet

Kniha opisuje metódu živicových kúpeľov Zalmanova. Uvedená forma regenerácie slúži na obnovu kapilárnej cirkulácie človeka a na omladzovanie jeho organizmu.Stav kapilár hrá rozhodujúcu úlohu vo všetkých patologických procesoch a fyziologických pochodoch odohrávajúcich sa v organizme.
http://www.1000knih.sk/obchod/ucebnice-skripta/ocista-kapilar-liecebne-a-profylakticke-zivicove-kupele