Trenažér Правило  - /Pravilo/ je staroslovanskou praktikou  rozvíjania sily tela, psychiky a ducha

V tradíciách skýtskych kmeňov, sa bojovníci Araksovia pripravovali na zvládnutie boja. Takáto príprava im umožnila vchádzať do stavu Raž a bojovať nepretržite počas viacerých dní bez potreby oddychu.

V predkresťanských časoch našim slovanským predkom tréningy na ПравИлe pomáhali upevniť svoje telo, rozvinúť svoje duševné vlastnosti a získať doplnkové  telesné, mentálne a energetické schopnosti.

Правило adaptované na dnešné podmienky dáva unikátnu možnosť súčasne pracovať  so svojim fyzickým telom, ozdravovať ho venovať sa profylaktike civilizačných ochorení.  Umožňuje otvárať telo, ducha a kultivovať svoju energiu. Komplex praktík na trenažéri  umožňuje za pomerne krátky čas získať vysoký stupeň energie, sily, výdrže, upokojiť svoj um a vyčistiť svoju myseľ. Tréning na Правилe rozvíja ohybnosť, pohyblivosť kĺbov a zlepšuje fyzické aspekty života. Okrem nich dáva možnosť rozvíjať jemnohmotné telá človeka vypestovať k nim hlbokú vnímavosť. Tréning na trenažéri vyrovnáva človeka po každej stránke. Zbavuje ho blokov telesných aj psychických. 

HLAVNÉ ASPEKTY TRÉNINGU

FYZICKÉ EFEKTY:
Upevnenie svalov, šliach a kostí

 • Navýšenie fyzickej sily upevnením väzivového aparátu
 • Obnova funkčnosti a normalizácia práce oporno pohybového aparátu
 • Aktivizácia procesov omladzovania a revitalizácie

 

ENERGETICKÉ  EFEKTY:

 • Stimulácia energetických štruktúr človeka 
 • Uvoľnenie blokov, zatvrdnutí v tele spojených s potlačeným emočným prežívaním a negatívnymi zážitkami v minulosti
 • Návyk hlbokého vnútorného uvoľnenia nervového systému sprevádzaného uvoľnením stiahnutých svalov a väziva,
 • Uvedomenie seba samého a získanie schopnosti prežívať prítomnosť
 • Hlbokým rozťahovaním tela objavujeme v sebe skrytý vnútorný potenciál a navraciame náš organizmus do stavu Jednoty

 

HLAVNÉ ASPEKTY TRÉNINGU
FYZICKÉ EFEKTY:
Upevnenie svalov, šliach a kostí
• Navýšenie fyzickej sily upevnením väzivového aparátu
• Obnova funkčnosti a normalizácia práce oporno pohybového aparátu
• Aktivizácia procesov omladzovania a revitalizácie

ENERGETICKÉ EFEKTY:
• Stimulácia energetických štruktúr človeka
• Uvoľnenie blokov, zatvrdnutí v tele spojených s potlačeným emočným prežívaním a negatívnymi zážitkami v minulosti
• Návyk hlbokého vnútorného uvoľnenia nervového systému sprevádzaného uvoľnením stiahnutých svalov a väziva,
• Uvedomenie seba samého a získanie schopnosti prežívať prítomnosť
• Hlbokým rozťahovaním tela objavujeme v sebe skrytý vnútorný potenciál a navraciame náš organizmus do stavu Jednoty

Правило ďalej pomáha:
• Zbaviť sa bolestí chrbta
• Udržať zdravú chrbticu
• Kompenzovať stress
• Stimulovať krvný obeh
• Dosiahnuť optimálnu fyzickú formu
• Zlepšiť funkciu vnútorných orgánov
• Zlepšiť zásobovanie mozgu kyslíkom
• Udržať dobrý tonus tela
• Objaviť zdroj doplnkovej energie, ktorú na oriente nazývali QI,Ki, a staroslovania Živa
• Regulovať cirkuláciu tekutín v organizme
• Udržovať elastickosť a ohybnosť väzivového aparátu
• Synchronizovať mozgové hemisféry
• Kompenzovať pôsobenie stresu

 

SEBAOČISTA NA  TRENAŽÉRE

"ПравИло" pomáha vyrovnať a napraviť nielen naše fyzické telo, ale harmonizuje aj vnútorný stav človeka, jeho nastavenie, sebacítenie.

 • Pracuje sa s vedomím
 • Očisťujú sa karmické situácie a situácie
 • Omladzuje sa organizmus
 • zosilňujú sa zmysly
 • otvára sa duchovné videnie
 • človek získava priame poznávanie 
 • zbavujeme sa stereotypov myslenia a programov /chybných obrazov/
 • tréningy umožňujú spojiť sa rodovým tokom

 

KONTRAINDIKÁCIE

 • Hmotnosť človeka nad 120 kg
 • Špatná znášanlivosť rozťahovania
 • tehotenstvo
 • kardiostimulátor
 • epilepsia
 • akútne zápalové procesy
 • osteoporóza v pokročilom štádiu
 • vážne infekčné ochorenia
 • stavy po úrazoch, nezahojené zlomeniny, stavy po operáciách kĺbov a chrbtice
 • kovové implantáty v končatinách, chrbtici...
 • kompresné zlomeniny chrbtice
 • progresívne výhrezy, protrúzie medzistavcových platničiek sa liečia dobre
 • opakujúce sa silné bolesti v ktorejkoľvek časti chrbtice
 • použitie alkoholu alebo narkotík
 • ateoskleróza vysokého stupňa, kedy sú cievy uzavreté na 2/3 svojho priemeru a viac
 • genetické patológie cievnych stien
 • varikózne rozšírenie ciev – možno rozťahovať ale zľahka
 • pri stlačených nervoch v chrbte a výhreze medzistavcovej platničky visíme len tvárou HORE
 • Epilepsia
 • Tehotenstvo p o12 týždňoch
 • Vážne srdcové choroby
 • začiatok menštruačného cyklu u žien
 • trvajúca bolesť hlavy
 • vysoký krvý tlak –dlhodobý
 • opuchy mozgu
 • akútne poškodenie chrbtice
 • pooperačné stavy
 • kovové implantáty v kostiach a kĺboch
 • akútne zápalové procesy v organizme

 -       je prostriedkom rýchleho vyslobodenia oporno pohybové aparátu z následkov zužovania a zmršťovania svalov a šliach, veľmi rýchlo pocítime svoje telo ľahším, voľným a precítime svoje telo ak otvorí Jednotu

-       Vyrovnanie svojej lesnej štruktúry pomôže postúpiť aj v ostatných praktikách ktorým sa venujeme, nech posilňujeme, venujeme sa jóge, taichi, bojovým umeniam, tancom, pracujeme mentálne alebo fyzicky

 

 

Komu je «ПРАВиЛО» prospešné?

Každému kto cíti že mu začínajú ubúdať sily, chorľavie, slabne pod tlakom stresujúcich okolností a životného tempa. Ak vzniká pocit že sme v začarovanom kruhu jednotvárnosti z ktorého niet úniku. Pravidelným trénovanín na trenažéra sa začína meniť človek a tým aj okolitý svet. Začneme ho prijímať v inom duchu, na strane otvorenia. Život v novom svete "TAO" sa začína napĺňať radosťou, mení sa na farebný, zaujímavý, stimulujúci „ŽIVOT“.

PRAVILO 2016 u "Šedého Vlka" v Kyjeve

Aug. 9, 2017

Tréning na PravIle umožňuje dosiahnuť nasledovné výsledky:

• Oslobodenie stlačených nervov, ciev a receptorov vo svaloch
• Aktivácia reťazcov „obrazov pohybov“ pri cvičeniach umožňuje oslabeným svalom a šlachám vytvoriť odozvu v nervovom systéme a získať spätnú väzbu
• Vycentrovanie a stabilizovanie kĺbov a väzivového aparátu
• Vybudovanie tonusovo silového fondu väzov, šliach, fascií.
• Nastavenie CNS na aktuálne požiadavky pre rovnovážnu činnosť jemnej úrovne nervovo svalového systému
• Obnova chybných funkčných stereotypov a spojení v kĺboch v počiatočnej fáze pohybu
• Postupné uberanie svalových, väzivových a fasciálnych bariér, prekážok –„zauzlení“ ktoré obmedzujú pohyb v problémových kĺboch
• Zlepšenie parametrov pohybových reťazcov
• Obnova funkčných spojení medzi dýchaním, pohybom bránice a svalovým pohybom
• Stimulácia vnútorných orgánov