Tŕéningy YOGY TALGAR V BANSKEJ BYSTRICI

HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH KURZOV 2018

YOGA TALGAR SLOVAKIA

8 mesačný   kurz Banská Bystrica 2018

20.1.      17.2.       17.3.     21.4.         19.5.       16.6.      21.7.      22.9.

Cena jednotlivých seminárov 50€ 

 

 27.-28.1.     kurz zvukovej masáže s tibetskými misami základy 2 dni           

150€                                        kurz je obsadený

7.-8.4.    kurz masáže nohami Biely medveď      2 dni                               

150€

 28.-29.4. kurz zvukovej masáže s tibetskými misami základy 2 dni 

150€

 12.-15.4.      kurz thajskej masáže       4 dni                                             

180€

 26.-27.5.     kurz zvukovej masáže 2. stupeň       2 dni                                   

150€

Terapeut tradičných ozdravovacích praktík 

PODROBNÝ ROZPIS KURZU:

1. Časť: 4.-8.7.  - streda až nedeľa -5 dní
2. Časť: 11.-15.7.- streda až nedeľa - 5 dni
Začiatok výuky v stredu o 10.00
Ukončenie výuky v nedeľu o 18.00                    

500€

25.8.-30.8. sobota až piatok  6 dňový  tábor YOGA TALGAR v prírode:  

250€

Tréningy Hatha yogy v dynamickom štýle Talgar sa vo Veľkom Krtíš v roku 2018  konajú:

Miesto:     Centrum voľného času
ulica P. O. Hviezdoslava 51
990 01 Veľký Krtíš CVČ http://www.cvcvk.sk/kontakt.html

 TRÉNINGY V PONDELKY A STREDY  OD 18.00 do 20.00 hod.