8 MESAČNÝ KURZ YOGY TALGAR

Hatha Yoga a Qikung v systéme Talgar sa líšia od súčasnej komerčnej scény východných praktík absolútne novým prístupom k človeku. Tým je návrat k prapôvodným zdrojom, reálnej práci s rôznymi druhmi energie: vjány,  prány, udány, samány a apány.          

Yoga v systéme Talgar vyjadrujuje emociálne a fyziologické stavy človeka. Je odkazom pôvodných védskych tradícií Jej hlavným poslaním je nastoliť harmóniu človeka v súlade s prírodnými cyklami a zachovať rovnováhu medzi vnútorným a vonkajším svetom. Kľúčom k tejto prastarej yoge je melódia pozitívnych emócií, harmonických pocitov ktoré sa rozvíjajú hathayogou, pranajámou, mantrayogou, yogou pulzu a ďalšími praktikami. Venovať sa obyčajným fyzickým cvičeniam bez zapojenia podstaty človeka považovali v ášramoch a kláštoroch na človeku nedôstojné. 

Tréningy yogy sa uskutočňujú podľa prastarých princípov árijských véd. Tréningy Qikung sa uskutočňujú podľa neskorších taoistických princípov, ktoré oživil pre prax profesor Lenský. Systémy yogy a qikung sú založené na princípe  nekonania WU WEI, bez učenia sa vonkajším podobám ktoré učiteľ učí, bez cvikov, bez napodobňovania pohybov učiteľa, bez pevných hraníc v pohybe. Tréning je tekutý a vláčny ako voda tečúca bez pevných hraníc. Princíp nekonia sa rozvíja súčasne v tele, duchu, energii bez oddeľovania. Podstatou praktík  je rozvíjanie stavov, 12 psycho emocionálnych zafarbení v súlade s cyklickosťou prírody. Zabezpečuje pevné zdravie a pozitívne cítenie. 

Adept sa na seminároch a tréningoch neučí vonkajším pohybom svalovou gymnastikou. Na rozdiel od mechanickej interpretácie jógy a qikung sa v škole Talgar nevykonávajú pohyby „inžierskym“ spôsobom. Žiadne cvičenie, pohybovanie svalovou mechanikou neprináša vnútorný efekt, reálne ozdravenie a návrat k pôvodnému zdroju človeka, pokiaľ nezmeníme svoj bežný, zaužívaný stav. Tých stavov trénujeme 12, tak ako príroda prechádza 12. cyklami. Východiskom tréningov v energetickej podobe sú vlastnosti, ktorých 12 podôb vytvára melódiu pocitov.

Stimulácia na našich tréningoch vychádza priamo zvnútra. Svaly nie sú vykonávateľom ale „sluhom“. Asánam sa podľa pôvodných védskych tradícií nedá naučiť, dajú sa len objaviť vnútorným hľadním. Na Západe dochádza k omylu že asány a  je treba vykonávať „športovým“ spôsobom. Kopírovanie pohybov orientálnych majstrov, odpozorovaných vonkajším zrakom nevedie k očakávaním výsledkom. Vonkajší pohyb si najprv treba zaslúžiť zvnútra Do tréningu sa pridávajú  kanály ako vnímanie prány - dýchacieho procesu, fyziologické zvuky, stimulácia  cez  sluchový analyzátor, energetika zraku atď. V neposlednom rade sa trénuje myslenie, nový spôsob vytvárania  vzťahov – advájta ktoré je alternatívne myslenie k existujúcemu západnému. 

Človek sa tréningom stáva pánom svojho života – fyziológie, psychiky a emocionálnych parametrov. Učí sa  smerovať svoje funkcie tým smerom, kam potrebuje. Jeho poznanie sa rozširuje nie zvonka sprostredkovane, ale priamo zvnútra.

Yoga a Qikung v systéme Talgar trénovaním meridiánového energetického systému rozvíjajú telo pocitov, tzv.druhé emocionálne telo. Učíme sa svojimi vnútornými oporami - hmatom, zrakom, sluchom … ponárať do svojho vnútra. Je to yoga energetická, práca, nie v zmysle ťažkej driny, ale hry ako keď sa učíme písať, alebo hrať na hudobnom nástroji. V tomto prípade nástrojom je naše telo. Pohrúžením sa do svojho vnútra objavujeme nové prostredie Vnútorný Kozmos. Jeho objavovanie znamená zväčšenie životaschopnosti, adaptability, rozšírenie životného priestoru. Novému stavu sa postupne prispôsobujú náš pohybový aparát, vnútorné orgány, fyziológia. Formujú sa medzibunkové spojenia želaným smerom. Mení sa mikroflóra vnútorného prostredia a objavujú sa čisté emócie. S novými vlastnosťami človeka súvisí aj nový spôsob videnia situácie, riešenia problémov a svetonázoru človeka.

VÝUKA V BB v Alishaba štúdiu  - Semináre raz mesačne  podľa rozpisu v sobotu od 10.00 do 17.00 hod.

Termíny sú uvedené v harmonograme akcií.

 

Informácie: urgelar@gmail.com 0902810777