KURZY TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

Price: 160,00 EUR
OBSAH KURZU Tematické okruhy kurzu pozostávajú z teoretickej bázy a z praktických zručností pri zostavení a vykonávaní zvukovej masáže a sebamasáže. Účastníci sa oboznámia s pôvodnou védickou koncepciou používania zvukov a aj s výsledkami moderných výskumov v oblasti pôsobenia zvuku na organizmus človeka.V prvom rade si však osvoja praktické techniky práce s misami. Oboznámia sa s postupmi uvoľnenia stresu, diagnostikou, harmonizáciou, relaxáciou pomocou zvuku. Stimulácia zvukovými misami, prispieva k posilneniu samoliečebných a regeneračných procesov organizmu a k udržaniu vyrovnaného psychického a telesného zdravia človeka. Dané postupy prispejú aj k osobnému rastu a seba rozvoju špecialistu - zvukového terapeuta. 1.STUPEŇ – základy 2.STUPEŇ – terapia MIESTO KURZU: Štúdio Alishaba,Dolná ul. 9, Banská Bystrica Kurz je ukončený certifikátom asociácie orientálnych umení a metód o absolvovaní programu zvukovej terapie. Absolvent vzdelávacieho kurzu má uplatnenie v oblasti poskytovania ozdravných programov, relaxačných a regeneračných služieb, masáží, programov na redukciu stresu, anti aging programoch, v poradenstve životného štýlu, zostavovaní a realizácii tréningového programu zdravých ľudí pre zvýšenie adaptačných procesov ich organizmu.

TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVNÝCH PRAKTÍK

Price: 500,00 EUR
Kurz je zameraný na osvojenie si diagnostiky, praktík a terapeutických postupov na báze skúseností našich predkov. V súčasnom svete, v ktorom nie je ľahké udržať svoje telesné a duševné zdravie, sa stávajú cennými skúsenosti a tradície našich predkov o fungovaní tela a ducha v jednote. Ich tradičné poznatky nám môžu byť nápomocné v tom ako zlepšiť svoj život, navrátiť a udržať stratené zdravie, nájsť duševnú vyrovnanosť a rozvinúť svoj skrytý vnútorný potenciál. Odborný vzdelávací program TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK je zameraný na komplexné riešenie príčin problémov súčasného človeka použitím tradičných skúseností našich predkov. Dané poznatky sú založené na tradičnej koncepcii jednoty organizmu človeka na nelineárnej báze. Sú podané súčasnou zrozumiteľnou terminológiou. Postupy a metódy ozdravenia v danom programe sa týkajú celého komplexu funkcií organizmu, ktoré tradične na Východe nazývali stavom človeka. Školenie špecialistov sa netýka osvojovania si izolovaných metód liečby určitého konkrétneho ochorenia. Chorobný stav je len následkom straty rovnováhy organizmu. Pre celkové a úplné uzdravenie, je dôležité zapnúť mechanizmus obnovy stratených alebo oslabených funkcií, vychádzajúc z harmonickej rovnováhy tela, psychiky a ducha. Úplne zrekonštruovať oslabené a stratené funkcie človeka je možné iba pôsobením na jeho vnútorný stav. Tým napomáhame odstraňovať príčiny, ktoré viedli k strate rovnováhy. Keď nebudú príčiny, nebudú ani následky. Ponúkaný vzdelávací program je zameraný na výučbu postupov slúžiacich reorganizovaniu a modifikovaniu vnútorných procesov organizmu ktorý sa dostal do dysbalancie. Postupy sú závislé od charakteru človeka a majú účel aktiváciu vlastných liečivých síl. S jednotlivými charaktermi súvisia rôzne patologické stavy. V prvom rade je potrebné rozlíšiť fázové stavy človeka. V rámci programu sú vyučované prejavy a súvislosti fázového charakteru človeka a jeho zdravia. Osvojuje sa psychológia patologických stavov a spôsoby diagnostiky stavu. Terapeuti získajú teoretické poznatky aké nástroje je možné použiť pre reguláciu funkčného stavu človeka a praktické návyky ako ich aplikovať. V procese procedúr a aktívnych tréningov sa formuje podstata človeka: jeho osobný fázový stav, ktorý zosúlaďuje jeho charakter, fungovanie jeho fyziológie, jeho emocionálne reakcie. Pritom sa začnú strácať chorobné symptómy a príčiny problémov. Tie vznikajú zablokovaním sa v určitej fáze energetického cyklu. Rozpoznaním koreňov problému a vyvedením človeka z patologickej fázy sa prirodzene zapína mechanizmus ozdravenia organizmu a zvyšovania jeho bioenergetickej kapacity, revitalizácie. Na prvom mieste sa nachádza zosúladenie vnútorných procesov, biologických fáz človeka. Pokiaľ zostáva organizmus rozladený, nepomôžu žiadne prostriedky prijímané zvonka. Pre efektívne ozdravenie je najpodstatnejšie harmonizovať biologické cykly človeka a obnoviť stratenú jednotu v systéme fáz. Vtedy sa odstraňuje vnútorná asymetria a následky nerovnováhy sa automaticky strácajú. Diagnostika fázového stavu umožní pochopiť príčiny narušenia zdravia organizmu, spoznať psychologické črty a problémy svojho charakteru, nájsť svoje rezervy a slabé miesta. Diferenciácia stravy podľa fázových stavov umožňuje zvoliť stravu podľa aktuálneho charakteru človeka. Ak je strava v rozpore so stavom organizmu, môže byť z nej vylúčená bez úžitku. Meridiánová energetická gymnastika je profylaktikou narušení zdravia a silným nástrojom pre korekcie už vzniknutých problémov. Živicové kúpele poskytujú možnosť ozdravenia človeka obnovením priepustnosti jeho kapilár. Živicu ako stimulujúci prostriedok používali v Číne už pred 3 tisíc rokmi. Súčasťou kurzu je osvojenie si základov teórie kapilaroterapie, doktora Zalmanova na základe ktorej živicové kúpele fungujú. Daná metóda obnovuje kapilárny krvný obeh v tkanivách. Zároveň zosilňuje vylučovanie odpadových toxických látok, produktov metabolizmu organizmu. Metóda normalizuje život tkanív a buniek organizmu. Hĺbková meridiánová masáž nohami sa uskutočňuje vo vzájomnej spolupráci terapeuta a pacienta. Podporuje prácu vnútorných orgánov a všetkých kľúčových systémov organizmu. Uskutočňuje sa v súlade s meridiánovým systémom a je sprevádzaná mudrami a špeciálnym spôsobom dýchania. Metóda srdcového pulzu. Zmenou charakteru pulzu sa mení fyziologický stav človeka a nastavenie jeho emócií. Daná metóda pôsobí predovšetkým na nervový systém a urýchľuje vnútornú reorganizáciu procesov zotavenia organizmu. Prostredníctvom pulzácie je možné posilniť deficitné psycho emocionálne stavy. Pozdrav Slnku v energetickej variante je nástrojom zapínania silových spojení medzi bunkami. Ďalšie pomocné metódy slúžia na účinné korigovanie a posilnenie adaptačných mechanizmov a zvýšenia energetického potenciálu človeka v dnešných zložitých podmienkach. Program TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK slúži na účinnú kompenzáciu nepriaznivých ekologických a sociálno spoločenských faktorov, ktoré vážne narúšajú zdravie súčasnej populácie.

ROČNÝ KURZ YOGY A QIKUNG

Price: 400,00 EUR
Yoga a Qikung v systéme Talgar sa líšia od súčasnej komerčnej scény východných praktík absolútne novým prístupom k človeku. Tým je návrat k prapôvodným zdrojom, reálnej práci s rôznymi druhmi energie: vjány, prány, udány, samány a apány. Tréningy sa uskutočňujú podľa prastarých princípov árijských véd. Tréningy Qikung sa uskutočňujú podľa neskorších taoistických princípov, ktoré oživil pre prax profesor Lenský. Systémy yogy a qikung sú založené na princípe nekonania WU WEI, bez učenia sa vonkajším podobám ktoré učiteľ učí, bez cvikov, bez napodobňovania pohybov učiteľa, bez pevných hraníc v pohybe. Tréning je tekutý a vláčny ako voda tečúca bez pevných hraníc. Princíp nekonia sa rozvíja súčasne v tele, duchu, energii bez oddeľovania. Podstatou praktík je rozvíjanie stavov, 12 psycho emocionálnych afarbení v súlade s cyklickosťou prírody. Zabezpečuje pevné zdravie a pozitívne cítenie. Systém Talgar je praktikou ducha, tela a mysle človeka na mnohopolárnom základe. Venuje sa človeku komplexne po každej jeho stránke: zdravia, fyziológie, psychiky, tela svojich okolností. Je presná, jasná a hlboká praktická disciplína. Učí ako sa adaptovať na meniace sa vonkajšie okolnosti a ako zachovať svoju životaschopnosť. Jednou z foriem tréningu je yoga a druhou qikung podľa pôvodných zdrojov, bez skreslenia západným intelektom. Na každom seminári účastníci dostanú domáce praktiky a zvukový záznam nidra yogy pre domáce použitie. V sobotu sa ukutoční výuka pre začiaotčníkov - basic. V nedeľu sa vždy uskutoční výuka pokročilého programu -advanced.

Kurz tlakovej masáže nohami BIELY MEDVEĎ

Price: 150,00 EUR
Masáž nohami Biely Medveď je metódou hĺbkového prepracovania organizmu cez oporno pohybový aparát. Vykonávanie tejto unikátnej formy masáže „objednáva“ zosilnenie krvnej kapilárnej cirkulácie v stiahnutých, stuhnutých častiach tkanív, v ktorých už začal stagnovať krvný tok. Masážou Biely Medveď narastá energetický rozkyv človeka. Zúženie energetického potenciálu medzi fázami otvorenia a uzavretia obmedzuje naše fyziologické funkcie. Zároveň sa automaticky zapína obranná reakcia zužujúca schopnosť prežívania emócií. Obranná reakcia je psychickou bariérou, ktorá je často väčšou prekážkou než samotné telesné obmedzenie hybnosti, funkčnosti. V obrannej reakcii sa znižuje efektivita všetkých prostriedkov, ktoré človek používa pre svoje ozdravenie. Človek, ktorý zapol obrannú reakciu, postavil hranicu vo svojom duchu a tým znemožňuje aby sa jeho stav začal zlepšovať. Veľkým prínosom tlakovej masáže nohami je, že odoberá obrannú reakciu. Človek po nej začína pociťovať signály ľahkosti, radosti zo života, bezstarostnosti, v závislosti od sily obrannej reakcie. Svoje problémy začína zvládať ľahšie. Začína sa meniť jeho psychika, dokáže odpustiť, stáva sa srdečnejším, veľkorysejším. Vďaka hĺbkovej masáži sa obranná reakcia rozpúšťa a človek sa uvoľňuje telesne aj psychicky. Na zvýšenie energetického potenciálu človeka neexistuje na západe mnoho metód. Tie jestvujúce sú vypracované na zapnutie jinových stavov. Posilňovne, fitness, šport, bojové umenia, západné masáže, metódy relaxácie... sú všetky prostriedkami uzatvárania. Slúžia naberaniu, sťahovaniu, ochraňovaniu masy. Absentujú metódy na rozťahovanie, rozpustenie, uvoľnenie, zbavenie sa masy. VÝHODY MASÁŽE NOHAMI Masáž napomáha : pri svalovom napätí, skrátení a spazmoch svalstva uvoľňuje napätie väzivového aparátu vitalizuje pri nedostatku vitality a kondície podporuje odstraňovanie emočných a psychických blokov stimuluje krvný obeh v končatinách spevňuje pohybový aparát u vyťažených ľudí ktorí nemajú čas na cvičenie napomáha vylučovať toxíny z organizmu / drenážny efekt/ rozširuje ponuku služieb profesionálnych masérov a regeneračných centier nevyžaduje masážne emulzie, oleje a procedúra sa dá sa aplikovať cez oblečenie umožňuje pôsobiť veľkou energiou s malým úsilím aj pri veľkom klientovi šetrí terapeutove ruky, zápästie, ramená aj chrbticu prináša uľavu aj pri dlhodobých bolestiach uvoľnením prokolagánu do krvného obehutvaruej svalové vlákna uvoľnením histamínu a rozšírením kapilár zlepšuje bunečnú výživu KONTRAINDIKÁCIE TLAKOVEJ MASÁŽE NOHAMI syndróm zvýšenej dráždivosti krvácajúce stavy zmäknutie stavcov vysunutie alebo prasknutie medzi stavcových platničiek rednutie kostí v pokročilom štádiu cukrovka v pokročilom štádiu poúrazové a pooperčné stavy v akútnom štádiu