KURZY TIBETSKÉ ZVUKOVÉ MISY

Click image to zoom

Price
160,00 EUR
Quantity
Description

OBSAH KURZU Tematické okruhy kurzu pozostávajú z teoretickej bázy a z praktických zručností pri zostavení a vykonávaní zvukovej masáže a sebamasáže. Účastníci sa oboznámia s pôvodnou védickou koncepciou používania zvukov a aj s výsledkami moderných výskumov v oblasti pôsobenia zvuku na organizmus človeka.V prvom rade si však osvoja praktické techniky práce s misami. Oboznámia sa s postupmi uvoľnenia stresu, diagnostikou, harmonizáciou, relaxáciou pomocou zvuku. Stimulácia zvukovými misami, prispieva k posilneniu samoliečebných a regeneračných procesov organizmu a k udržaniu vyrovnaného psychického a telesného zdravia človeka. Dané postupy prispejú aj k osobnému rastu a seba rozvoju špecialistu - zvukového terapeuta. 1.STUPEŇ – základy 2.STUPEŇ – terapia MIESTO KURZU: Štúdio Alishaba,Dolná ul. 9, Banská Bystrica Kurz je ukončený certifikátom asociácie orientálnych umení a metód o absolvovaní programu zvukovej terapie. Absolvent vzdelávacieho kurzu má uplatnenie v oblasti poskytovania ozdravných programov, relaxačných a regeneračných služieb, masáží, programov na redukciu stresu, anti aging programoch, v poradenstve životného štýlu, zostavovaní a realizácii tréningového programu zdravých ľudí pre zvýšenie adaptačných procesov ich organizmu.

Additional info

NAJBLIŽSÍ TERMÍN: 8.-11.augusta 2019 PRIHLÁŠKY: lektor programu: ROBERT URGELA MIESTO KURZU: Štúdio Alishaba,Dolná ul. 9, Banská Bystrica http://alishaba.weebly.com Absolvent vzdelávacieho kurzu má uplatnenie v oblasti poskytovania ozdravných programov, relaxačných a regeneračných služieb, masáží, programov na redukciu stresu, anti aging programoch, v poradenstve životného štýlu, zostavovaní a realizácii tréningového programu zdravých ľudí pre zvýšenie adaptačných procesov ich organizmu. OBSAH KURZU: HISTÓRIA TIBETSKÝCH ZVUKOVÝCH MÍS ZÁKLADNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI ZVUKOVÝCH MÍS • ZVUK A VIBRÁCIA • FREKVENCIA • HLASITOSŤ • REZONANCIA • RYTMUS • ZVUKY MÍS • HARMÓNIA • INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE POUŽÍVANIA ZVUKOVÝCH MÍS • DRUHY TIBETSKÝCH MÍS A ICH VLASTNOSTI • VÉDICKÁ KONCEPCIA ENERGETICKEJ ŠTRUKTÚRY ORGANIZMU • VÝSLEDKY VEDECKÉHO BÁDANIA V DANEJ OBLASTI • TECHIKA POUŽÍVANIA ZVUKOVÝCH MÍS • SPOSOBY ROZOZVUČANIA MÍS A SILA ÚDEROV • PRÍPRAVA NA OŠETRENIE TIBETSKOU ZVUKOVOU MISOU • VYŠETRENIE STAVU KLIENTA ZVUKOVOU MISOU • HARMONIZAČNÉ OŠETRENIE ZVUKOVOU MISOU • PROCEDÚRA S KONCENTRÁCIOU NA OHNISKOVÝ BOD • SCHÉMY ROZLOŽENIA MÍS A USKUTOČNENIE AKUSTICKEJ ZVUKOVEJ TERAPIE • AKUSTICKO REZONANČNÁ SABAMASÁŽ • AKUSTICKÁ TERAPEUTICKÁ MASÁŽ S KLIENTOM S POUŽITÍM 3 MÍS • AKUSTICKÁ TERAPEUTICKÁ MASÁŽ S KLIENTOM S POUŽITÍM 7 MÍS