ROČNÝ KURZ YOGY A QIKUNG

Click image to zoom

Price
400,00 EUR
Quantity
Description

Yoga a Qikung v systéme Talgar sa líšia od súčasnej komerčnej scény východných praktík absolútne novým prístupom k človeku. Tým je návrat k prapôvodným zdrojom, reálnej práci s rôznymi druhmi energie: vjány, prány, udány, samány a apány. Tréningy sa uskutočňujú podľa prastarých princípov árijských véd. Tréningy Qikung sa uskutočňujú podľa neskorších taoistických princípov, ktoré oživil pre prax profesor Lenský. Systémy yogy a qikung sú založené na princípe nekonania WU WEI, bez učenia sa vonkajším podobám ktoré učiteľ učí, bez cvikov, bez napodobňovania pohybov učiteľa, bez pevných hraníc v pohybe. Tréning je tekutý a vláčny ako voda tečúca bez pevných hraníc. Princíp nekonia sa rozvíja súčasne v tele, duchu, energii bez oddeľovania. Podstatou praktík je rozvíjanie stavov, 12 psycho emocionálnych afarbení v súlade s cyklickosťou prírody. Zabezpečuje pevné zdravie a pozitívne cítenie. Systém Talgar je praktikou ducha, tela a mysle človeka na mnohopolárnom základe. Venuje sa človeku komplexne po každej jeho stránke: zdravia, fyziológie, psychiky, tela svojich okolností. Je presná, jasná a hlboká praktická disciplína. Učí ako sa adaptovať na meniace sa vonkajšie okolnosti a ako zachovať svoju životaschopnosť. Jednou z foriem tréningu je yoga a druhou qikung podľa pôvodných zdrojov, bez skreslenia západným intelektom. Na každom seminári účastníci dostanú domáce praktiky a zvukový záznam nidra yogy pre domáce použitie. V sobotu sa ukutoční výuka pre začiaotčníkov - basic. V nedeľu sa vždy uskutoční výuka pokročilého programu -advanced.

Additional info

KURZ YOGY PODĽA SANSKRTSKÝCH SYMBOLOV - 2019 Každý symbol slúži k stimulovaniu funkcií organizmu niektorým smerom. Tréning podľa symboliky učí ako zapínať čisté fázové stavy bez prímesí iných fáz. Symboly špeciálne poukazujú na miesta ktorým treba venovať zvláštnu pozornosť. Tieto miesta sú kľúčové, v ktorých jogín vnútorne pracuje pri asánach, pranayámach, mantrách, ...Pri pravidelnom tréningu yogy podľa symbolov sa rozvíja nová stránka vedomia človeka. Do jeho vedomia sa dostávajú informácie, ktoré sú v bežnom stave nedostupné.. Prostredníctvom tohto vedomia človek môže začať regulovať svoje nastavenie fyziológie a psychické funkcie.. Pre nezasväteného symbolika zostáva iba ornamentom. Pre zasväteného je symbolika presným návodom ako kde nadýchnuť, potiahnuť časť tela, zatonizovať meridián, stimulovať energetické centrum a podobne. Používanie princípov symboliky v bežnom živote napomáha adaptovať sám seba a svoje funkcie meniacim sa životným podmienkam. Yoga nevznikla z „nudy, pasie“, ale z nutnosti prežiť často v extrémnych podmienkach. Yoga symbolov je geniálna v tom, že je v nej všetko presné, jasné a jednoduché. Teoretizovanie je nahradené praktickosťou a funkčnosťou. Jej výhoda je v tom, že je dostupná aj pre netrénovaného človeka súčasnosti. Je pri tom obrátenie vnímania do svojho vnútra – introspekcia a určitý talent na vypnutie diktatúry umu, jediného orgánu ktorý bráni rozvinúť svoje nové potenciálne vlastnosti. Časový harmonogram seminárov: raz mesačne v sobotu a nedeľu Sobotný program: úvodný - basic, nedeľný program: pokročilý - advanced Výuka pozostáva z 8 seminárov a tréningového tábora 10.00 -16.00 prax a lekcie s obednou prestávkou 60 min Cena je za víkendové semináre, letný tábor sa hradí zvlášť TERMÍNY SEMINÁROV V BANSKEJ BYSTRICI: YOGA A QIKUNG TALGAR 2019 v Banskej Bystrici - ŠTÚDIU ALISHABA 26.1 23.2. 30.3. 27.4. 25.5. 29.6. 27.7. 15.9. 13.10. 24.8.-28.8. 5 dňový letný tábor Talgar v Zaježovej Cena každého seminára 50€, letný tábor sa hradí zvlášť Na kurz si vezmite so sebou tepláky, prezuvky písacie potreby a pokiaľ je možné podložku, karimatku na tréning na podlahe.